Wednesday, May 31, 2023
NEW: Weekly Hywel Dda UHB Vaccine Bulletin | NEWYDD: yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

NEW: Weekly Hywel Dda UHB Vaccine Bulletin | NEWYDD: yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Mae rhifyn 19 ar gael i’w ddarllen yma https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwybodaeth-covid-19/rhaglen-frechu-covid-19/cynnydd-wythnosol/bwletin-rhifyn-19-cyhoeddwyd-19-mai-2021/

————————————————————————-

Every week Hywel Dda UHB will publish a Vaccine Bulletin, providing up-to-date information regarding the progress of the COVID-19 Mass Vaccination Programme across Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire.

Issue 19 is available to read here https://hduhb.nhs.wales/healthcare/covid-19-information/covid-19-vaccination-programme/weekly-progress/19-may-2021-hywel-dda-vaccine-bulletin-issue-19/

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: