Mudiad Meithrin yn Lansio Canllaw Newydd i Gylchoedd Meithrin

DDYDD Mercher Chwefror 20, am 2.00 y pnawn bydd Mudiad Meithrin yn lansio ‘Llyfr Mawr Piws’ yng Nghylch Meithrin Pentrebaen yng Nghaerdydd.

Canllaw newydd llawn gwybodaeth gynhwysfawr i bwyllgorau rheoli ar bob agwedd sy’n ymwneud â rheoli Cylch Meithrin yw’r Llyfr Mawr Piws, a’i nod yw cynnig arweiniad trwy wybodaeth drylwyr ar sut i reoli Cylch Meithrin a darpariaeth gofal plant yn llwyddiannus ynghyd ag enghreifftiau o dempledi a ffurflenni defnyddiol.

Ceir adrannau sydd yn berthnasol at waith y Pwyllgor Rheoli ac adrannau sydd yn berthnasol at waith staff y Cylch Meithrin. Mae’r canllawiau yn cynnig arweiniad ar faterion Iechyd a Diogelwch, cyfrifoldebau’r pwyllgor, ynghyd â materion staffio ac ariannol.

Mae’r Llyfr Mawr Piws yn adnodd fyw ac ymarferol sydd yn eich tywys drwy holl ofynion a busnes y Cylch Meithrin gan gynnig atodiadau cyfredol a dolenni i wefannau perthnasol.

Anogir pwyllgorau a staff y Cylchoedd i ddefnyddio’r Canllaw yma fel man cychwyn i unrhyw waith perthnasol gan gofio bod modd cysylltu â Swyddog Cefnogi lleol am  gefnogaeth bellach.

Dywedodd Leanne Marsh, Pennaeth Datblygu Gwasanaethau  Mudiad Meithrin:

Mewn cyfnod lle mae polisïau cenedlaethol Llywodraeth Cymru megis y Cynnig Gofal Plant yn cynnig cyfleoedd i Gylchoedd Meithrin ehangu’u gwasanaethau a’u busnesau, gobeithiwn y bydd yr adnodd yma’n cynnig arweiniad a chymorth i bwyllgorau rheoli hen a newydd.”

Mae’r Llyfr Mawr Piws ar gael yn ddigidol trwy fewnrwyd Mudiad Meithrin i’w aelodau a bydd yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd yn unol ag unrhyw newidiadau mewn polisïau.

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: