Tuesday, January 31, 2023
Mudiad Meithrin yn helpu lansio Cylch Ti a Fi newydd

Mudiad Meithrin yn helpu lansio Cylch Ti a Fi newydd

DDYDD Iau 7 Mehefin cafodd Cylch Ti a Fi newydd ei lansio yn Nhŷ-croes, Rhydaman fel rhan o gynllun i sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Mynychodd 30 o blant a rhieni lansiad Cylch Ti a Fi Tŷ-croes (sydd ar gyfer plant o enedigaeth hyd at oed ysgol) gan roi cyfle i’r rhieni lleol gyfarfod â staff a derbyn sesiwn yn rhad ac am ddim yn Neuadd Eglwys St Edmwnd ar Heol Rhydaman yng nghwmni Dewin, cymeriad unigryw Mudiad Meithrin.

Bydd Cylch Ti a Fi Tŷ-croes ar agor bob Dydd Iau rhwng 9.15.y.b. ac 11.00 y.b. tan Ddydd Iau 19 Gorffennaf ac ail agor ei ddrysau ar ddechrau mis Medi.

Daw’r lansiad fel rhan o gynllun Sefydlu a Symud Mudiad Meithrin i gynnig cymorth ychwanegol i sefydlu Cylchoedd Meithrin newydd mewn mannau lle nad oes digon o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg.

Meddai Carole Williams, Swyddog Sefydlu a Symud Sir Gâr: “Mae’r Cylch Ti a Fi yn cynnig gweithgareddau sy’n helpu datblygiad plant o enedigaeth hyd at oed ysgol. Mae’n gyfle gwych i rieni neu warchodwyr gwrdd i rannu profiadau a chymdeithasu mewn awyrgylch Gymreig.”

Yn ôl Heather Davies-Rollinson, Rheolwr Talaith De-Orllewin Cymru a’r Canolbarth, Mudiad Meithrin, y gobaith yw y bydd sefydlu’r Cylch Ti a Fi yn Nhŷ-croes yn arwain at Gylch Meithrin yn agor yno erbyn yr Hydref.

Meddai Heather: “Y nod yw agor Cylch Meithrin yn Nhŷ-croes er mwyn darparu gwasanaeth blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg i blant y gymuned.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: