11th May 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Modd gwneud cais am gasgliadau gwastraff gardd

BYDD y casgliadau gwastraff gardd yn ailgychwyn ar gyfer yr haf yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 12 Mawrth.

Gall bobl nawr gwneud cais am y gwasanaeth tymhorol hwn y telir amdano.

Dylai cwsmeriaid presennol a ymunodd y llynedd fod wedi cael llythyr ac anfoneb yn y post i roi gwybod iddynt sut mae dal ati â’r casgliadau neu ganslo’r gwasanaeth.

Mae pobl yn cael whilfin 240 litr sy’n cael ei wagio bob pythefnos rhwng 12 Mawrth a 30 Tachwedd.

Gallant ddewis naill ai talu mewn rhandaliadau trwy Ddebyd Uniongyrchol, sy’n costio cyfanswm o £49.24 ar gyfer y tymor, neu dalu’n llawn wrth wneud y cais a chael gostyngiad o 15%, gan leihau’r gost i £42.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Cyflwynwyd y gwasanaeth casglu gwastraff gardd hwn y llynedd. Y nod yw cynyddu nifer y cwsmeriaid yn raddol dros y blynyddoedd nesaf.

“Mae pobl hefyd yn cael eu hatgoffa bod ffyrdd eraill o waredu eu gwastraff gardd. Un o’r ffyrdd mwyaf cost-effeithiol a mwyaf cydnaws â’r amgylchedd o ymdrin â gwastraff gardd yw compostio gartref; neu gall pobl fynd â’u gwastraff gardd i ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref lle y gellir ei waredu’n rhad ac am ddim.”

For More Great News Stories Click The Banner

Mae’r holl wastraff gardd yn Sir Gaerfyrddin, boed yn cael ei gasglu o dŷ i dŷ neu’n cael ei waredu mewn canolfan ailgylchu, yn cael ei gludo i gyfleuster compostio canolog yn Nant-y-caws, Caerfyrddin, lle y mae’n cael ei droi’n gompost / cyflyrydd pridd i’w ailddefnyddio. Mae Compost Hud Myrddin hefyd ar gael i bobl ei brynu o’r canolfannau ailgylchu yn Nhrostre (Llanelli), Wernddu (Rhydaman), Nant-y-caws (Caerfyrddin) a Hendy-gwyn ar Daf.

Gallwch brynu biniau compostio gan y Cyngor am £12, sy’n cynnwys cludiant.

I wneud cais am gasgliadau gwastraff gardd neu i gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar http://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/preswylwyr/biniau,-ailgylchu-a-sbwriel/gwastraff-gardd

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: