Merched ysgol yn beicio ar y llwybr i lwyddiant

MAE PLANT ysgol yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn mynd ar eu beiciau i gymryd rhan mewn cyfres o wyliau beicio wrth edrych ymlaen at Daith Merched OVO Energy 2019 y penwythnos hwn.

Daeth dros 200 o ferched ifanc sy’n beicio i ddigwyddiad Go-Ride Sir Gaerfyrddin i ddathlu’r ffaith bod y Daith yn ymweld â’r sir ddydd Sadwrn.

Roedd y digwyddiad tri diwrnod wedi’i drefnu gan y tîm Chwaraeon a Hamdden Actif ac roedd yn cyflwyno beicwyr ifanc i’r byd beicio ac yn rhoi llwyfan iddynt wella eu sgiliau. Mae’r digwyddiad hefyd yn cyd-fynd ag Wythnos Genedlaethol y Beic.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Hamdden: “Penderfynwyd defnyddio’r cyfle hwn i gynnal digwyddiad i ferched ac annog rhagor o ferched ifanc i feicio. Roeddem wedi bwriadu cynnal y digwyddiad ar y gylchffordd gaeedig ym Mharc Gwledig Pen-bre er mwyn i’r merched gael y profiad o feicio ar dir priodol ond yn anffodus, oherwydd y tywydd, roedd yn rhaid i ni gynnal y digwyddiad dan do.”

Ddydd Sadwrn bydd y Sir yn croesawu 100 o feicwyr proffesiynol gorau’r byd, gan gynnwys Pencampwyr y Byd a’r Gemau Olympaidd, ar gyfer cymal olaf ras proffesiynol mwyaf blaenllaw Prydain. Mae’r llwybr 126 cilomedr yn cychwyn ym Mharc Caerfyrddin ac yn dod i ben ym Mharc Gwledig Pen-bre.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae’n wych gweld cymaint o ferched sy’n beicio yn cymryd rhan yn y digwyddiad hwn. Y gobaith yw annog rhagor o ferched i gymryd rhan yn y gamp. Mae beicio yn ffordd wych o gadw’n heini ac yn iach ac mae hefyd yn gyfle i gael hwyl a gwneud ffrindiau.

Mae gan Sir Gaerfyrddin lu o gyfleusterau beicio o’r radd flaenaf ac ynghyd â gweithgareddau megis Go-Ride a digwyddiadau proffil uchel fel y Daith Merched  rydym ar y trywydd iawn i gyflawni ein gweledigaeth o wneud y Sir yn ganolbwynt beicio Cymru.”

Yn ôl Beicio Prydain mae Go-Ride yn cynnig y cam cyntaf ar y Llwybr Perfformiad – mae dros 60% o aelodau Tîm Beicio Prydain Fawr wedi dechrau mewn clybiau megis Go-Ride.

Editor

From Llanelli Wales. Worked in education and media for most of my career. Now working as a freelance journalist. Interested in World events, politics, education. Specialist area is social and journalistic photography.
English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: