Saturday, January 28, 2023
Merched ysgol yn beicio ar y llwybr i lwyddiant

Merched ysgol yn beicio ar y llwybr i lwyddiant

MAE PLANT ysgol yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn mynd ar eu beiciau i gymryd rhan mewn cyfres o wyliau beicio wrth edrych ymlaen at Daith Merched OVO Energy 2019 y penwythnos hwn.

Daeth dros 200 o ferched ifanc sy’n beicio i ddigwyddiad Go-Ride Sir Gaerfyrddin i ddathlu’r ffaith bod y Daith yn ymweld â’r sir ddydd Sadwrn.

Roedd y digwyddiad tri diwrnod wedi’i drefnu gan y tîm Chwaraeon a Hamdden Actif ac roedd yn cyflwyno beicwyr ifanc i’r byd beicio ac yn rhoi llwyfan iddynt wella eu sgiliau. Mae’r digwyddiad hefyd yn cyd-fynd ag Wythnos Genedlaethol y Beic.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Hamdden: “Penderfynwyd defnyddio’r cyfle hwn i gynnal digwyddiad i ferched ac annog rhagor o ferched ifanc i feicio. Roeddem wedi bwriadu cynnal y digwyddiad ar y gylchffordd gaeedig ym Mharc Gwledig Pen-bre er mwyn i’r merched gael y profiad o feicio ar dir priodol ond yn anffodus, oherwydd y tywydd, roedd yn rhaid i ni gynnal y digwyddiad dan do.”

Ddydd Sadwrn bydd y Sir yn croesawu 100 o feicwyr proffesiynol gorau’r byd, gan gynnwys Pencampwyr y Byd a’r Gemau Olympaidd, ar gyfer cymal olaf ras proffesiynol mwyaf blaenllaw Prydain. Mae’r llwybr 126 cilomedr yn cychwyn ym Mharc Caerfyrddin ac yn dod i ben ym Mharc Gwledig Pen-bre.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae’n wych gweld cymaint o ferched sy’n beicio yn cymryd rhan yn y digwyddiad hwn. Y gobaith yw annog rhagor o ferched i gymryd rhan yn y gamp. Mae beicio yn ffordd wych o gadw’n heini ac yn iach ac mae hefyd yn gyfle i gael hwyl a gwneud ffrindiau.

Mae gan Sir Gaerfyrddin lu o gyfleusterau beicio o’r radd flaenaf ac ynghyd â gweithgareddau megis Go-Ride a digwyddiadau proffil uchel fel y Daith Merched  rydym ar y trywydd iawn i gyflawni ein gweledigaeth o wneud y Sir yn ganolbwynt beicio Cymru.”

Yn ôl Beicio Prydain mae Go-Ride yn cynnig y cam cyntaf ar y Llwybr Perfformiad – mae dros 60% o aelodau Tîm Beicio Prydain Fawr wedi dechrau mewn clybiau megis Go-Ride.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: