26th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Meithrinfa Parc y Tywyn ar gyfer plant tair oed

BYDD plant yn ardal Porth Tywyn bellach yn derbyn addysg Gymraeg o dair oed yn dilyn penderfyniad gan Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin.

Bydd darpariaeth feithrin blynyddoedd cynnar ran amser ar gael yn Ysgol Parc y Tywyn yn y dref ar gyfer disgyblion sy’n dair oed. Hyd yn hyn, mae’r ysgol dim ond wedi derbyn disgyblion sy’n bedair oed a hŷn.

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i weithio’n agos gyda darparwyr gofal plant y sector preifat yn yr ardal er mwyn sicrhau y gall teuluoedd gael budd o’r gwasanaethau cofleidiol a lleihau’r effaith ar fusnesau lleol sef un o’r prif faterion a nodwyd yn ystod ymgynghoriad helaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Mae’r Cylch Meithrin ym Mhorth Tywyn wedi gwneud gwaith gwych yn y gorffennol. Bydd yr addysg feithrin dan sylw yn rhan-amser. Mae posibilrwydd i ni a’r ysgol feithrin weithio gyda’n gilydd er mwyn darparu gwasanaeth cofleidiol.”

Ar hyn o bryd, ceir darpariaeth blynyddoedd cynnar mewn 36 o ysgolion ledled Sir Gaerfyrddin, fodd bynnag, dywedodd y Cynghorydd Davies y gellir ymestyn hyn i’r holl ysgolion yn y dyfodol.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Mae grŵp Gorchwyl a Gorffen o gynghorwyr wedi cael ei sefydlu er mwyn edrych ar y mater.

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: