5th July 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Mae eich Cylch Meithrin lleol eich angen chi

MAE Mudiad Meithrin yn lansio ymgyrch sy’n chwilio am staff llawn a rhan amser gyda chymhwyster gofal plant i weithio mewn Cylchoedd Meithrin.

Bydd yr ymgyrch recriwtio’n cynnwys darlledu hysbysebion teledu, creu baneri a phosteri hyrwyddo a rhannu gwybodaeth ar y cyfryngau cymdeithasol.

Darlledir yr hysbyseb 20 eiliad ar S4C ac ‘ITV On Demand’ rhwng 1 Rhagfyr a 14 Ionawr. Bydd yr hysbyseb yn ymddangos ar wefannau’r Western Mail a Daily Post dros yr un cyfnod, a bydd hysbyseb bron i 100 tro’r dydd ar Sgrin Allanol Digidol Capitol yng Nghaerdydd tan 6 Ionawr hefyd.

Yn ogystal mae poster recriwtio cyffredinol wedi cael ei anfon i dros 1,700 o sefydliadau sy’n cynnwys ysgolion cynradd, colegau addysg bellach, mentrau iaith, a holl ddarpariaethau a phartneriaid Mudiad Meithrin.

Mae bron i 2,000 o staff yn gweithio mewn Cylchoedd Meithrin ar draws Cymru. Eleni yn unig apwyntiwyd dros 250 o Arweinyddion a Chynorthwy-wyr yn y Cylchoedd Meithrin hynny.

Meddai Dr Gwenllïan Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

“Un o amcanion Mudiad Meithrin yw cefnogi Cylchoedd Meithrin gyda’r gwaith o benodi a chadw staff cymwys sy’n gallu darparu gofal plant o ansawdd yn Gymraeg. Bydd ein hymgyrch recriwtio staff ar ran Cylchoedd Meithrin i’w gweld ar S4C, ITV On Demand ac ar-lein dros y Nadolig a gobeithiwn y bydd yn ysbrydoli cynulleidfa newydd i ystyried gyrfa yn y Blynyddoedd Cynnar mewn Cylch Meithrin.”

Daw’r ymgyrch fel rhan o ymateb Mudiad Meithrin i strategaeth iaith Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr, sy’n cydnabod pwysigrwydd a dylanwad y Blynyddoedd Cynnar i greu siaradwyr Cymraeg, ac sy’n cyd-fynd â’r weledigaeth o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Mae’r strategaeth iaith yn nodi y bydd yn cefnogi’r gwaith o “ehangu darpariaeth cyfrwng Cymraeg y blynyddoedd cynnar i 40 yn fwy o grwpiau meithrin erbyn 2021 er mwyn hwyluso dilyniant i addysg cyfrwng Cymraeg, a hynny er mwyn cyrraedd 150 yn
fwy o grwpiau meithrin dros y degawd nesaf.” Y nod cychwynnol yw agor 12 Cylch Meithrin newydd erbyn diwedd Mawrth 2019.

poster recriwtio terfynol

English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: