5th December 2020

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Lleoedd newydd ar gael ar gyfer gwasanaethau deintyddol yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro

RYDYM yn gofyn i gleifion sydd wedi bod ar restr aros ar gyfer gwasanaethau deintyddol yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro i gysylltu â ni gan fod nifer o leoedd gwag ar gael ar hyn o bryd.

Yn ddiweddar, comisiynwyd ymarfer gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i gynyddu lefel gwasanaethau deintyddol y GIG o fewn y Bwrdd Iechyd. O ganlyniad, mae’r bwrdd iechyd wedi bod yn llwyddiannus yn ennill cytundebau newydd yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro i gefnogi’r cleifion hynny nad ydynt wedi medru cael gofal deintyddol gan y GIG cyn hyn.

Mae’r cytundebau wedi’u cyhoeddi yn Sir Benfro (Dinbych-y-pysgod), gyda mwy o gapasiti ar gyfer ardaloedd Aberdaugleddau, Caerfyrddin, Llanymddyfri a Llanelli/Porth Tywyn. Rydym yn gofyn i unrhyw un sy’n dymuno cael mynediad at y gwasanaethau hyn i gysylltu’n uniongyrchol â deintyddfeydd lleol.

Bydd y tîm gwasanaethau deintyddol yn ardaloedd Llanelli a Llanymddyfri yn cysylltu â chleifion sydd eisoes ar eu rhestrau aros, fel bo’n briodol.

For More Great News Stories Click The Banner

Meddai Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Gofal Cymunedol a Gofal Hir-dymor: “Rydym yn bles o allu cynnig lleoedd ychwanegol mewn deintyddfeydd yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, ac anogaf y rhai hynny sydd wedi bod yn aros i ddefnyddio’r gwasanaethau hyn i gysylltu â’u deintyddfeydd lleol yn yr ardaloedd a nodwyd uchod.”

Os nad ydych wedi medru dod o hyd i le, cysylltwch â ni ar 01267 229692 i gofrestru eich diddordeb.

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: