Monday, March 20, 2023
Lle chwarae newydd yn agor yn Llyn Llech Owain

Lle chwarae newydd yn agor yn Llyn Llech Owain

MAE lle chwarae newydd wedi agor ym Mharc Gwledig Llyn Llech Owain, Gors-las.

Mae’r lle chwarae, sy’n cynnwys elfennau o chwedl Llyn Llech Owain, ger mynedfa’r Parc.

Eisoes, mae’n boblogaidd ymhlith disgyblion Ysgol Gors-las wedi iddynt gael eu gwahodd i fod y cyntaf i roi cynnig ar y lle chwarae pan agorodd yn swyddogol ddydd Gwener, 4 Mai.

Mae mwy na 40 nodwedd yn rhan o’r lle chwarae gan gynnwys castell, si-so, sleidiau, siglenni a llawer mwy, i gyd yn seiliedig ar y thema marchogion.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi buddsoddi mwy na £70,000 ar adnewyddu’r ardal, wedi i’r hen le chwarae gau am resymau iechyd a diogelwch.

Mae’r lle chwarae newydd wedi’i ddylunio a’i osod gan gwmni Kompan.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Rwyf wrth fy modd i ddweud bod y lle chwarae newydd wedi ailagor cyn penwythnos Gŵyl y Banc. Mae yno amrywiaeth eang o offer newydd ac rwy’n siŵr y bydd ymwelwyr ifanc sy’n dod i’r Parc yn mwynhau mas draw. Byddwn yn annog teuluoedd i ddod i Lyn Llech Owain er mwyn creu rhai atgofion arbennig!”

Mae Parc Gwledig Llyn Llech Owain ynghanol 158 erw o goetir lle ceir llwybrau natur a llyn yn y canol. Mae llwybrau pwrpasol yn caniatáu i bobl gerdded dros y gors ac o amgylch y llyn yn ddiogel.

Yn ôl y chwedl, Owain Lawgoch oedd yn gofalu am y ffynnon ar fynydd Mynydd Mawr. Bob dydd, ar ôl cael digon o ddŵr iddo ef a’i geffyl, rhoddai Owain y garreg fawr yn ôl yn ofalus dros y ffynnon. Ond un tro anghofiodd Owain wneud hynny a llifodd dŵr o’r ffynnon i lawr llethr y mynydd. O ganlyniad, ffurfiwyd llyn ac fe’i henwyd yn Llyn Llech Owain.

Dywedodd yr aelodau lleol sef y Cynghorwyr Aled Vaughan Owen a Darren Price: “Roedd yr hen barc yn cael ei ddefnyddio’n aml iawn ac fel aelodau lleol, rydym yn hynod o falch bod y Cyngor Sir wedi buddsoddi arian er mwyn datblygu’r parc newydd gwych hwn.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: