29th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Llanelli’n croesawu Gŵyl Cyfryngau Celtaidd 2018

Cyhoeddwyd y bydd Gŵyl Cyfryngau Celtaidd 2018 yn cael ei chynnal yn Llanelli.

Mae’r trefnwyr wedi cydweithio â Chyngor Sir Caerfyrddin, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a phartneriaid eraill i ddod â’r ŵyl i’r dref, gan gadarnhau enw da Llanelli fel canolbwynt diwylliannol.

Digwyddiad blynyddol yw’r Ŵyl sy’n dathlu doniau darlledu a ffilm o’r Alban, Iwerddon, Ynys Manaw, Cernyw, Llydaw a Chymru, a hynny dros dri diwrnod.

Cefnogir yr ŵyl gan sefydliadau o feysydd darlledu, ffilm, diwylliant a datblygu economaidd, ac mae’n denu pobl o bwys sy’n gweithio ar ffilmiau annibynnol a masnachol, rhaglenni teledu a hysbysebion.

Bydd y dref yn dod yn ganolbwynt i unrhyw un sy’n gweithio yn y cyfryngau ac sy’n cael ei ysbrydoli gan y maes, a bydd seremoni wobrwyo, cinio gala a gweithgareddau gan gynnwys anerchiadau arbennig, gweithdai a seminarau.

Disgwylir i’r digwyddiad roi hwb o ryw £200,000 i’r economi leol, gan fod o fudd i fusnesau twristiaeth a lletygarwch yn benodol.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, y Cynghorydd Emlyn Dole: “Pleser o’r mwyaf yw cael croesawu’r Ŵyl Cyfryngau Celtaidd i Sir Gaerfyrddin. Gweithion ni’n galed â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a phartneriaid eraill i ddod â’r ŵyl hon i Lanelli, yn wyneb cystadleuaeth gref gan eraill. 

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

“Dyma gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o’r amrywiaeth o gyfleoedd sydd eisoes ar gael yn Sir Gaerfyrddin o ran y cyfryngau, gan gynnwys y cyfleoedd sy’n cael eu creu gan ddatblygiad Yr Egin yng Nghaerfyrddin ac adleoli S4C.

“Bydd yr ŵyl yn dod ag amrywiaeth eang o bobl ddawnus at ei gilydd i ddathlu’r cyfryngau a diwylliant a bydd yn agor y drysau i lawer o bobl wrth iddynt rwydweithio â phobl o’r un anian. Bydd hefyd, heb os, yn ysbrydoliaeth i bobl ifanc sy’n dechrau gyrfa ym myd y cyfryngau.

“Mae’r digwyddiad hwn yn cadarnhau safle Llanelli fel canolfan bwysig ar gyfer digwyddiadau a chynadleddau a chanddi sector diwylliannol a thwristiaeth bywiog a llewyrchus. Mae gan y dref ddigon i’w gynnig, megis cyfleusterau pwrpasol Theatr y Ffwrnes a Stiwdio Stepni, amrywiaeth gynyddol o atyniadau i ymwelwyr megis Plas Llanelly, Clwb Golff Machynys, ynghyd â chynnydd o ran nifer y gwelyau a llety o safon i ymwelwyr.

“Rydym yn falch fod trefnwyr yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd yn cydnabod amrywiaeth a maint y cyfleoedd a gynigir yma yn Sir Gaerfyrddin. Edrychwn ymlaen at wythnos fywiog o ddigwyddiadau ym mis Mai 2018.”

Cynhelir Gŵyl Cyfryngau Celtaidd 2018 yn Llanelli o ddydd Mercher, 2 Mai hyd ddydd Gwener, 4 Mai. I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan yr ŵyl www.celticmediafestival.co.uk

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: