3rd July 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Lansio Parti Piws Mwyaf y Byd i ddathlu pen-blwydd Dewin a Doti

DDYDD Gwener 8 Chwefror bydd Dewin a Doti, cymeriadau hoffus Mudiad Meithrin, yn lansio Parti Piws Mwyaf y Byd gyda’u ffrindiau yng Nghylch Meithrin Plant Bach Sarn, ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd y Parti Piws Mwyaf y Byd yn cael ei gynnal Ddydd Mercher 10fed o Ebrill i ddathlu pen-blwydd Dewin a Doti yn 10 oed. Ond nid parti arferol fydd hwn! Bydd Parti Piws Mwyaf y Byd yn anelu at gael 10,000 o bobl yn cymryd rhan trwy wisgo unrhyw ddilledyn piws ar y diwrnod.

Bydd Mudiad Meithrin hefyd yn annog pob plentyn ac oedolyn sy’n mynd i Gylch Ti a Fi, Cylch Meithrin, Grŵp Cymraeg i Blant, meithrinfeydd dydd, Clwb Cwtsh ac yn y blaen i wisgo piws ar 10 Ebrill.

Dywedodd Prif Weithredwr Mudiad Meithrin, Gwenllïan Lansdown Davies:

Bydd Parti Piws Mwyaf y Byd yn ffordd hwyliog i gylchoedd godi arian wrth ofyn i bob plentyn dalu punt am wisgo unrhyw ddilledyn piws ar y diwrnod.

“Bydd Partïon Piws yn cael eu cynnal drwy Gymru benbaladr ar Ddydd Mercher 10fed o Ebrill. I ddathlu’r achlysur fe fydd Dewin a Doti’n teithio i bob sir yng Nghymru yn y Balalŵn gan ymweld â rhai o’r plant yn narpariaethau’r Mudiad wrth iddynt gynnal Parti Piws i ddathlu eu pen-blwydd.”

Bydd lansiad y Parti Piws Mwyaf y Byd yn cael ei gynnal yng Nghylch Meithrin Plant Bach Sarn, ddydd Gwener 8fed Chwefror wrth iddynt gynnal Parti Piws yng nghwmni Dewin ar ôl ennill raffl oedd yn rhan o becyn aelodaeth 2018-19 Mudiad Meithrin.

Bydd dathliadau’r diwrnod yn cynnwys cyfle i blant wneud gweithgareddau crefft, dawnsio gyda Dewin (wrth gwrs!) a chael bwyd parti iachus. Bydd y plant hefyd yn canu pen-blwydd hapus i Dewin, y cyntaf o filoedd fydd yn gwneud hynny dros y ddau fis nesaf.

English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: