Ian ‘H’ Watkins o’r grŵp pop Steps a Caryl Parry Jones i lansio cam nesaf cynllun dysgu’r Clwb Cwtsh

Ian ‘H’ Watkins o’r grŵp pop Steps a Caryl Parry Jones i lansio cam nesaf cynllun dysgu’r Clwb Cwtsh

DDYDD Llun Gorffennaf 23 am hanner dydd yn uned Mudiad Meithrin (FOR735) ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd bydd y canwr Ian ‘H’ Watkins o’r grŵp pop Steps a’r diddanwr amryddawn Caryl Parry Jones yn lansio ail flwyddyn cynllun cenedlaethol y ‘Clwb Cwtsh’.

Mae’r cynllun rhad ac am ddim sy’n defnyddio gemau a chaneuon i gyflwyno’r Gymraeg i rieni plant ifanc yn ail ddechrau yn yr Hydref ac eto yn 2019.  Cafodd y cynllun, sy’n brosiect ar y cyd rhwng Mudiad Meithrin a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, ei lansio ym mis Chwefror eleni. Cynhaliwyd 78 o gyrsiau fel rhan o’r cynllun, gyda dros 500 o bobl yn mynychu.

Mae’r cyrsiau Clwb Cwtsh wyth wythnos o hyd ar gyfer rhieni, gwarchodwyr a darpar rieni ac mae croeso iddynt ddod â’u plant gyda nhw, gan fod Mudiad Meithrin yn darparu adloniant ar eu cyfer. Ar ddiwedd y cyfnod, mae’r dysgwyr yn cael eu hannog i ddilyn cyrsiau pellach.

Lluniwyd y cyrsiau gan Nia Parry, sy’n adnabyddus am gyflwyno rhaglenni teledu ar S4C, yn arbennig rhai sydd wedi eu hanelu at ddysgwyr.

Mae ‘H’, sy’n dysgu Cymraeg, yn dad i efeilliaid dwyflwydd oed, Macsen a Cybi. Meddai ‘H’:

Doedd gen i ddim amheuaeth nad o’n i am fagu’r bois yn ddwyieithog a fedra i ddim aros i’w clywed yn clebran yn Gymraeg. Chefais i mo’r cyfle i siarad yr iaith yn fy mhlentyndod yng Nghwm Parc, Y Rhondda ac roedd e’n holl bwysig i mi fy mod yn rhoi’r anrheg yma o allu siarad dwy iaith i Macs a Cybi.”

We Provide A FREE Local News Service

Help Support Local News today Thank You

 

Meddai Dr Gwenllïan Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

Ers dechrau gweithredu’r cynllun Clwb Cwtsh rydym wedi derbyn ymateb da ledled Cymru. Mae’r ffaith ein bod yn gallu cynnig i blant ddod gyda’u teuluoedd wedi cael ei groesawu. Rydym yn edrych ymlaen i ehangu’r darpariaeth ac yn gyffrous iawn i barhau i weithredu’r cynllun hwn ar lawr gwlad.”

Meddai Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol:

“Trwy gydweithio gyda Mudiad Meithrin gallwn gynnig cyfleoedd newydd i deuluoedd ddechrau dysgu’r iaith.  Mae’r cynllun yn cynnig dull hwyliog o ddysgu geirfa y gall rhieni a gofalwyr ddefnyddio yn y cartref gyda’u plant bach.  Gobeithiwn y bydd teuluoedd ar draws Cymru yn manteisio ar y cyfle newydd yma i ddechrau ar eu siwrne i ddysgu’r Gymraeg gyda ni.”

Click To Donate

Cymraeg