29th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Hwb gwasanaethau cwsmeriaid i ganol tref Rhydaman

MAE cynlluniau i gyflwyno Hwb gwasanaethau cwsmeriaid y cyngor yng nghanol tref Rhydaman wedi dod gam yn agosach.

Mae Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cytuno i sefydlu Hwb yn Rhydaman er mwyn cynnig mynediad wyneb yn wyneb i ystod eang o wasanaethau’r cyngor a darparu cymorth o ran anghenion cyflogaeth, hyfforddiant a gwirfoddoli.

Bydd yn dilyn model Hwb llwyddiannus canol tref Llanelli sy’n cael ei ddefnyddio’n helaeth gan y cyhoedd ac sy’n helpu i ddod â mwy o bobl i’r brif ganolfan fanwerthu.

Bellach mae gwaith yn mynd rhagddo i ddod o hyd i eiddo addas yng nghanol Rhydaman.

Pan fydd wedi agor, bydd yr Hwb yn darparu gwasanaethau cwsmeriaid, desg arian parod, cymorth tai, rhaglenni ymgysylltu â chyflogaeth a chyfleusterau TG i gefnogi pobl sy’n chwilio am gyflogaeth, addysg, prentisiaethau a chyfleoedd gwirfoddoli.

Mae’r Cyngor yn trafod â darpar bartneriaid i gydweithio â hwy yn yr Hwb er mwyn cynnig hyd yn oed yn rhagor o wasanaethau yng nghanol y dref.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau: “Rydym wedi bod yn cynllunio i ddod â Hwb i ganol tref Rhydaman ers peth amser wrth ystyried llwyddiant y model yn Llanelli.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

“Fel Bwrdd Gweithredol rydym yn falch ein bod wedi ymrwymo cyllid ac wedi gofyn i swyddogion i nodi a phrynu adeilad addas.

“Os bydd popeth yn mynd yn ôl y disgwyl, rydym yn rhagweld bydd yr Hwb yn agor yn yr Hydref.

“Rydym yn gwybod o brofiad bod yr Hwb yn denu llawer o bobl i’r dref i gael mynediad at ystod eang o wasanaethau gan y Cyngor a’n partneriaid. Mae hyn hefyd yn dod â’n staff i ganol y dref a fydd eu hunain yn cefnogi busnesau sy’n bodoli eisoes yn yr ardal.

“Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn newyddion i’w groesawu ar gyfer Rhydaman.”

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: