30th July 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Back in the running: Helen Mary Jones

PLAID CYMRU Mid and West AM Helen Mary Jones has been selected by local members to be Plaid Cymru candidate in Llanelli.

The decision by the Llanelli constituency party is subject to ratification by the National Executive Committee of Plaid Cymru.

Mid and West AM Plaid Cymru Helen Mary Jones said:

“I have served before as Llanelli’s Assembly Member, elected in 1999, and in 2007 with a record majority for any party in the Llanelli constituency. I know we can win and have learnt from the disappointments in the past.

“These are difficult times, for Wales and for our communities. We desperately need a Plaid Cymru government to stand up for Wales and to begin delivering the vital improvements to our economy and our public services that we all so desperately need.

“I’m asking for the support of the people of Llanelli to play my part in delivering a Plaid Cymru Government in 2021 and in giving Llanelli’s communities the representation in our Senedd they deserve.”


Mae AC Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin Helen Mary Jones wedi ei dewis gan yr aelodau lleol i fod yn ymgeisydd Plaid Cymru yn Llanelli.

Mae’r penderfyniad gan blaid etholaeth Llanelli yn amodol ar gadarnhad gan Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol Plaid Cymru.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Dywedodd AC Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin Helen Mary Jones:

“Rwyf wedi gwasanaethu o’r blaen fel aelod Cynulliad Llanelli, gan gael f’ethol ym 1999, ac yn 2007 gyda mwyafrif oedd yn a record i unrhyw blaid yn etholaeth Llanelli. Rwy’n gwybod y gallaf ennill ac yr wyf wëid dysgu o siomedigaethau yn y gorffennol.

“Mae’r rhain yn amseroedd anodd, i Gymru ac i’n cymunedau. Mae gwir angen llywodraeth Plaid Cymru arnom i sefyll dros Gymru ac i ddechrau cyflwyno’r gwelliannau hanfodol i’n heconomi a’n gwasanaethau cyhoeddus y mae arnom oll gymaint o’u hangen.

“Rwy’n gofyn am gefnogaeth pobl Llanelli i chwarae fy rhan i gyflwyno Llywodraeth Plaid Cymru yn 2021 ac i roi i gymunedau Llanelli y gynrychiolaeth yn ein Senedd maent yn ei haeddu.”

For More Great News Stories Click The Banner

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: