Heddlu Dyfed-Powys yn paratoi ar gyfer dydd Nadolig ar y bît

TRA bod y rhan fwyaf o’r wlad yn deffro ac yn rhuthro i edrych o dan eu coeden fore ddydd Nadolig, bydd swyddogion Heddlu Dyfed-Powys yn bwrw ymlaen fel arfer.

Bydd cydweithwyr ar draws yr heddlu ar ddyletswydd ddydd a nos er mwyn helpu i gadw’n cymunedau’n ddiogel.

Un swyddog fydd ar ddyletswydd ddydd Nadolig yw PC Ceris Davies yn Llwynhendy. Mae Ceris wedi gweithio dros hanner o’i dyddiau Nadolig fel swyddog gyda Heddlu Dyfed-Powys (pump), a bydd hi’n gweithio eto flwyddyn nesaf.

Eleni, newidiodd ei rota fel bod ei chydweithiwr yn medru treulio’r Nadolig gyda’i deulu:

“Does dim gwahaniaeth gen i weithio – rydyn ni’n gweithio 365 diwrnod y flwyddyn ac mae dydd Nadolig yr un fath â phob diwrnod arall. Yn wreiddiol, roeddwn i fod gweithio gyda’r nos, ond newidiais sifft gyda chydweithiwr fel ei fod yn medru treulio’r diwrnod gyda’i deulu.

“Rwy’n credu fy mod i wedi gweithio pum dydd Nadolig o’r wyth y gallwn fod wedi gweithio. Rydw i wedi gweithio ar ddydd Nadolig ddwy flynedd yn olynol, a byddaf yn gweithio ar ddydd Nadolig eto flwyddyn nesaf.

“Bydd yn fusnes fel arfer i’r rhan fwyaf ohonom, gydag ambell gân Nadolig o bosibl. Bydd hi’n braf cael cwmni eleni. Rydw i wedi gweithio ar ben fy hun ar ddydd Nadolig yn y gorffennol, ond eleni, mae dau ohonom. Gall gweithio ar ben eich hun ar un o ddyddiau hapusaf y flwyddyn fod ychydig yn unig!

“Mae rhai o’m cydweithwyr sy’n byw yn Llanelli wedi cynnig dod â brechdan twrci draw yn ystod y dydd, felly mae’n siŵr y gwnaf dderbyn cynnig rhywun.

Mae Ceris yn edrych ymlaen at dreulio ychydig o amser gyda’r teulu gyda’r nos.

“Pe na bawn i yn y gwaith, byddwn i’n treulio’r diwrnod gyda fy nheulu, sydd bellach yn troi o gwmpas fy nai, a fydd yn bedair oed ym mis Ionawr,” meddai. “Byddaf yn gorffen gwaith am 5 o’r gloch a bydd fy nheulu’n siŵr o fod wedi cadw cinio Nadolig i mi! Mae’n debyg y byddaf yn mynd yn syth i dŷ fy chwaer i gael fy nghinio Nadolig a gweld fy nai cyn iddo fynd i’r gwely.”

Os oes angen cymorth yr heddlu arnoch dros y Nadolig, bydd trinwyr galwadau ar gael 24/7. Galwch 999 os oes bygythiad uniongyrchol i berson neu eiddo, neu 101 er mwyn cyflwyno adroddiad difrys.

Hefyd, medrwch anfon e-bost at contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk am gyngor neu ymholiadau difrys, amser araf.

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: