19th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Heddlu Dyfed-Powys wedi Ymrwymo i Ddiogelu’r rhai hynny sydd fwyaf agored i Niwed.

RYDYM yn gweithio gydag eraill i fynd i’r afael ag ymddygiad sy’n tanseilio cymunedau cryf, cydlynol ac rydym yn falch o wasanaethu’r trefi a’r pentrefi mwyaf diogel ar draws Cymru a Lloegr*. Os ydych o fewn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro neu Bowys a bod arnoch angen ein cymorth, rydym eisiau clywed gennych – mae gofalu amdanoch yn bwysig i ni.

*Troseddau fesul pob poblogaeth o 1,000

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: