29th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Heddlu Dyfed-Powys wedi Ymrwymo i Ddiogelu’r rhai hynny sydd fwyaf agored i Niwed.

RYDYM yn gweithio gydag eraill i fynd i’r afael ag ymddygiad sy’n tanseilio cymunedau cryf, cydlynol ac rydym yn falch o wasanaethu’r trefi a’r pentrefi mwyaf diogel ar draws Cymru a Lloegr*. Os ydych o fewn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro neu Bowys a bod arnoch angen ein cymorth, rydym eisiau clywed gennych – mae gofalu amdanoch yn bwysig i ni.

*Troseddau fesul pob poblogaeth o 1,000

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

For More Great News Stories Click The Banner
Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: