Saturday, November 26, 2022
Gwrthod bil awtistiaeth ‘yn gadael teuluoedd I lawr’

Gwrthod bil awtistiaeth ‘yn gadael teuluoedd I lawr’

MAE Plaid Cymru wedi mynegi ei ‘siom’ wrth i’r Bil Awtistiaeth gael ei wrthod gan y Cynulliad gan ddweud fod pobl ag awtistiaeth a’u teuluoedd wedi cael eu ‘gadael i lawr’.

Pleidleisiodd ACau Plaid Cymru o blaid y Bil tra pleidleisiodd Llafur yn erbyn.

Collwyd y bleidlais 24 i 28.

Roedd gweindiog cysgodol Plaid Cymru dros iechyd Helen Mary Jones AC wedi ymbil ar Lafur i wrando ar bobl ag awtistiaeth a’u teuluoedd ac i gefnogi’r Bil.

Meddai  Helen Mary Jones AM:

“Mae pobl ag awtistiaeth a’u teuluoedd wedi cael eu gadael yn lawr yn ddifrifol gan y Llywodraeth a’r Blaid Lafur yng Nghymru wrth iddynt bleidleisio yn erbyn y Bil Awtistiaeth.

“Etholwyd yr aelod Democrataidd Rhyddfrydol a’r ACau annibynnol ar faniffestos i gyflwyno deddfwriaeth ar awtistiaeth ac mae eu gweld hwythau yn pleidleisio yn erbyn y Bil yn hynod siomedig.

“Mae’r tystiolaeth a gawsom gan bobl ag awtistiaeth a’u teuluoedd o’r heriau maent yn eu hwynebu i gael rhyw fath o ddiagnosis, o ganfod cefnogaeth lle mae angen cymorth, os yw’n bodoli o gwbl, ac o gael mynediad i’r gefnogaeth hwnnw yn dangos pa mor angenrheidiol yw deddfwriaeth.

“Mae diffyg cysondeb syfradanol yn genedlaethol ac, lle mae pethau’n dda, maent yn amlach na pheidio yn dibynnu ar unigolion medrus a gofalgar mewn rhai proffesiynau.

“Siaradais gyda rhai o’r teuluoedd ar ol y ddadl ac maent yn siomedig iawn nad yw Llywodraeth Cymru a’r Blaid Lafur wedi gwrando ar eu pryderon ac wedi gweithredu arnynt.

“Fe sicrhawyd mai nid dyma ddiwedd y mater cyn belled ag y mae Plaid Cymru yn y cwestiwn a byddwn yn craffu ar y llywodraeth yn drwyadl i sicrhau bod eu haddewidion yn cael eu cadw ac os na fyddwn ni, byddwn yn codi hyn eto.

“Safaf yn gadarn wrth fy nghred mai deddfwriaeth yw’r unig ffordd i sicrhau cyfiawnder i’n cyd-dinasyddion. Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno deddfwriaeth sy’n amddiffyn ac yn hyrwyddo hawliau pobl awtistig yng Nghymru, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: