Sunday, June 4, 2023

Gwobrau Adeiladu Sir Gaerfyrddin

MAE 13 o fusnesau Sir Gaerfyrddin wedi cael eu cydnabod am eu cyflawniadau yn y diwydiant adeiladu.

Mae Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu 2018, Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol Sir Gaerfyrddin, yn cydnabod cwmnïau a phartneriaethau rhagorol, yn ogystal ag unigolion sy’n mynd yr ail filltir.

Dewisir prosiectau drwy gydol y flwyddyn gan Syrfewyr Rheoli Adeiladu Cyngor Sir Caerfyrddin, sy’n enwebu cynlluniau gwych ar gyfer y gwobrau blynyddol.

Mae’r gwobrau hefyd yn ystyried elfennau hollbwysig gan gynnwys: lefelau uchel o gydymffurfio â rheoliadau adeiladu; perthynas waith effeithiol gyda syrfewyr Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol; crefftwaith rhagorol; arloesedd technegol; cynaliadwyedd a pherfformiad o safon uchel; y gallu i ddatrys problemau technegol gan ddefnyddio atebion creadigol, a defnyddio nwyddau a sgiliau arloesol i oresgyn amodau anodd ar safleoedd.

Mae’r enillwyr yn cynnwys y canlynol:

·        Estyniadau a Newidiadau Gorau: Treharne Homes Ltd

·        Yr Adeiladwr Lleol neu’r Crefftwr Traddodiadol Gorau: Firth & Son

·        Y Newid Defnydd/Gwaith Addasu Gorau i Adeilad: The Old School Carpentry Co

·        Y Cartref Unigol Newydd Gorau: Moelfre Developments

·        Y Datblygiadau Tai Newydd Gorau ar Raddfa Fach: Martin Taffetsauffer

·        Y Tai Cymdeithasol neu’r Tai Fforddiadwy Gorau: Tycroes Group

·        Yr Adeilad Gwasanaeth Cyhoeddus Gorau: Manor Homes

·        Yr Adeilad Addysg Gorau: Manor Homes

·        Yr Adeilad Masnachol Bach Gorau: Peter Morris

·        Yr Adeilad Cynhwysol Gorau: Peter Morris

·        Y Bartneriaeth Orau: Sauro Architectural Design Ltd

·        Gweithiwr Proffesiynol Gorau y Safle Adeiladu – Preswyl: Niels Nicolaysen

·        Gweithiwr Proffesiynol Gorau y Safle Adeiladu – Dibreswyl: Peter Morris

Bydd yr holl enillwyr bellach yn rhan o seremoni wobrwyo Rhagoriaeth Adeiladu Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol De Cymru, a gaiff ei chynnal yng ngwesty’r Vale ym mis Ebrill.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: