26th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Gwobrau Adeiladu Sir Gaerfyrddin

MAE 13 o fusnesau Sir Gaerfyrddin wedi cael eu cydnabod am eu cyflawniadau yn y diwydiant adeiladu.

Mae Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu 2018, Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol Sir Gaerfyrddin, yn cydnabod cwmnïau a phartneriaethau rhagorol, yn ogystal ag unigolion sy’n mynd yr ail filltir.

Dewisir prosiectau drwy gydol y flwyddyn gan Syrfewyr Rheoli Adeiladu Cyngor Sir Caerfyrddin, sy’n enwebu cynlluniau gwych ar gyfer y gwobrau blynyddol.

Mae’r gwobrau hefyd yn ystyried elfennau hollbwysig gan gynnwys: lefelau uchel o gydymffurfio â rheoliadau adeiladu; perthynas waith effeithiol gyda syrfewyr Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol; crefftwaith rhagorol; arloesedd technegol; cynaliadwyedd a pherfformiad o safon uchel; y gallu i ddatrys problemau technegol gan ddefnyddio atebion creadigol, a defnyddio nwyddau a sgiliau arloesol i oresgyn amodau anodd ar safleoedd.

Mae’r enillwyr yn cynnwys y canlynol:

·        Estyniadau a Newidiadau Gorau: Treharne Homes Ltd

·        Yr Adeiladwr Lleol neu’r Crefftwr Traddodiadol Gorau: Firth & Son

·        Y Newid Defnydd/Gwaith Addasu Gorau i Adeilad: The Old School Carpentry Co

·        Y Cartref Unigol Newydd Gorau: Moelfre Developments

·        Y Datblygiadau Tai Newydd Gorau ar Raddfa Fach: Martin Taffetsauffer

·        Y Tai Cymdeithasol neu’r Tai Fforddiadwy Gorau: Tycroes Group

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

·        Yr Adeilad Gwasanaeth Cyhoeddus Gorau: Manor Homes

·        Yr Adeilad Addysg Gorau: Manor Homes

·        Yr Adeilad Masnachol Bach Gorau: Peter Morris

·        Yr Adeilad Cynhwysol Gorau: Peter Morris

·        Y Bartneriaeth Orau: Sauro Architectural Design Ltd

·        Gweithiwr Proffesiynol Gorau y Safle Adeiladu – Preswyl: Niels Nicolaysen

·        Gweithiwr Proffesiynol Gorau y Safle Adeiladu – Dibreswyl: Peter Morris

Bydd yr holl enillwyr bellach yn rhan o seremoni wobrwyo Rhagoriaeth Adeiladu Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol De Cymru, a gaiff ei chynnal yng ngwesty’r Vale ym mis Ebrill.

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: