18th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Gwasanaethau’r cyngor ar flaenau’ch bysedd

MAE mwy o wasanaethau’r cyngor bellach ar gael trwy wasgu botwm, wrth i wefan newydd Cyngor Sir Gaerfyrddin gael ei lansio.

Wrth i nifer y bobl sy’n defnyddio’r wefan barhau i dyfu, mae’r cyngor yn sicrhau ei bod yn haws i bobl gael gafael ar wybodaeth ac adrodd am faterion ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos.

Mae’r wefan newydd – www.sirgar.llyw.cymru – wedi’i chynllunio i helpu pobl i ddod o hyd i’r hyn y maen nhw’n chwilio amdano yn gyflym, a thynnir sylw at bynciau amserol ar draws y wefan.

Mae’n hollol ymatebol i ddyfeisiau symudol sy’n golygu bydd gwybodaeth y cyngor ar gael ar ffonau clyfar, llechi digidol a dyfeisiau eraill.

Mae’r tîm marchnata a’r cyfryngau yn y cyngor hefyd wedi gweithio gyda grwpiau ffocws i sicrhau bod y wefan newydd yn hygyrch, gan gynnwys nodweddion sy’n caniatáu i bobl glywed y wefan yn cael ei darllen ar goedd gan raglen darllen sgrin, neu gyfieithu’r wefan i’w hiaith ddewisol.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd ac Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Farchnata a’r Cyfryngau: “Ar gyfartaledd, mae ein gwefan yn cael 3,560 o drawiadau pob dydd, ac mae nifer yr ymwelwyr yn parhau i dyfu. Bydd y wefan newydd yn sicrhau ei bod yn haws i drigolion gael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt, pan fo’i hangen ac yn y modd y maen nhw’n dymuno, boed ar ffôn symudol, llechen ddigidol neu gyfrifiadur bwrdd gwaith.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

“Yn seiliedig ar sylwadau gan ymwelwyr a dadansoddwyr, rydym wedi sicrhau ei bod yn haws i bobl ddefnyddio ein gwasanaethau mwyaf poblogaeth gyda chyn lleied o gliciau â phosibl – bellach, gallant edrych i weld pa ddiwrnod y bydd y sbwriel yn cael ei gasglu, a pha liw, er enghraifft.

“Er ein bod yn deall y bydd nifer o bobl yn dymuno siarad ag aelod o staff yn ystod oriau arferol y swyddfa, i lawer o bobl mae cyfleustra’r wefan yn golygu ei bod yn haws cysylltu â ni ac rydym ni’n falch iawn o gael lansio ein gwefan newydd a fydd yn addasu ac yn datblygu wrth i anghenion a diddordebau pobl newid.”

 Rydym yn ychwanegu at ein gwasanaethau ar-lein bob amser. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ynghylch gwasanaethau’r Cyngor yr hoffech eu cael ar-lein, hoffem glywed gennych – cysylltwch â  digidol@sirgar.gov.uk  neu ffoniwch 01267 234567

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: