Saturday, December 3, 2022

Gwaredu Johne’s o’ch buches

03/10/18 – Marchnad Da Byw Rhuthun/Ruthin Livestock Market

09/10/18 – Elephant and Castle, Drenewydd/Newtown

10/10/18 – The Halfway Inn, Nantgaredig

Ymunwch a Cyswllt Ffermio a John Hughes o Milfeddygon Hafren a fydd yn trafod yr afiechyd Johne’s mewn gwartheg, y pwyntiau a fydd yn cael eu trafod;

·         Symptomau

·         Sut i’w atal

·         Profion

·         Effiath y afiechyd ar eich buches

Mi fydd cyfle i gael sgwrs gyda’ch Swyddog Datblygu Lleol a bydd bwyd bys a bawd ar gael yn ystod y noson.

Mae archebu lle yn hanfodol. Cysylltwch a Gwion Parry ar 01248 660 373 neu argwion.parry@menterabusnes.co.uk.

Join Farming Connect and John Hughes from the Hafren Veterinary Group who will be discussing Johne’s disease in cattle, points covered will be;

·         Symptoms

·         Prevention

·         Testing

·         Effect of the disease on your herd

There will be a chance for you to catch up with your local Farming Connect Development Officer, and there will be a buffet available during the evening.

To book your place, contact Gwion Parry on 01248 660 373 or on gwion.parry@menterabusnes.co.uk.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: