Saturday, December 3, 2022
Gwaith i ddechrau ar adeilad archif newydd

Gwaith i ddechrau ar adeilad archif newydd

Argraff pensaer o Y Stordy

BYDD gwaith yn dechrau’r wythnos nesaf ar yr estyniad archif newydd gwerth £2.6 miliwn yng nghefn Llyfrgell Caerfyrddin.

Bydd datblygu Y Stordy, sef cyfleuster archifau pwrpasol newydd y mae ei angen yn fawr, yn helpu i sicrhau bod casgliad Archifau Sir Gaerfyrddin yn dychwelyd i’r sir.

Bydd contractwyr TRJ yn dechrau’r gwaith ar y safle ddydd Llun, Mai 21. Y gobaith yw y bydd yr archifau, a ddyluniwyd gan Acanthus Holden, ar agor yn nhymor yr hydref 2019.

Pan fydd y gwaith wedi’i gwblhau, bydd Y Stordy yn cynnwys y casgliad archifau presennol a bydd lle ar gyfer hyd at tua 25 mlynedd o ddeunydd newydd.

O ddydd Llun (Mai 21), fel rhan o’r gwaith adeiladu – y disgwylir iddo gymryd blwyddyn – ni fydd 75 o lefydd parcio ar gael dros dro ym maes parcio San Pedr. Mae rhan o’r gwaith hefyd yn cynnwys adleoli polyn golau a pheiriant tocynnau yn y maes parcio.  Mae modd parcio ym meysydd parcio eraill canol y dref, a bydd gwasanaeth Parcio a Theithio Nant-y-ci yn parhau i weithredu gan alw yn arosfannau Heol Las, Heol Spilman a’r ysbyty.

Bydd y llyfrgell, y ganolfan gymunedol a’r maes parcio ar agor yn ôl yr arfer drwy gydol y gwaith adeiladu.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Drafnidiaeth: “Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gall y lleihad o ran nifer y lleoedd parcio ei achosi dros y flwyddyn nesaf, ond mae wedi bod yn angenrheidiol i sicrhau diogelwch wrth i’r gwaith hwn gael ei gynnal ar yr adeilad archif newydd.”

Yn ogystal ag adeiladu’r estyniad, bydd gwaith allanol, newidiadau mewnol i’r llyfrgell, gwaith gwella adeiladwaith allanol y Storfa Lyfrau a rhai gwelliannau i flaen y llyfrgell bresennol.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae’n wych gweld bod gwaith yn dechrau’r wythnos nesaf ar yr adeilad pwrpasol ffantastig hwn a fydd yn dod â’r casgliad archifau yn ôl i Sir Gaerfyrddin.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: