Monday, June 5, 2023
Gwaith brys yn tarfu ar wasanaethau

Gwaith brys yn tarfu ar wasanaethau

BYDD nifer o adeiladau’r cyngor heb brif gyflenwad pŵer am gyfnod y prynhawn yma am fod gwaith brys hanfodol yn digwydd mewn is-orsaf ar bwys Tŷ Elwyn, Llanelli.

Mae trefniadau brys y cyngor wedi cael eu rhoi ar waith i sicrhau bod cyn lleied o effaith â phosibl ar wasanaethau ac ar y cyhoedd, ond bydd rhai o adeiladau’r Cyngor – Tŷ Elwyn a Neuadd y Dref Llanelli – ar gau i’r staff a’r cyhoedd heddiw.

Mae’r Cyngor a Western Power Distribution wedi trefnu cyflenwadau eraill o bŵer i sicrhau y bydd gwasanaethau’n parhau mewn nifer o adeiladau eraill yn y cyffiniau, gan gynnwys Canolfan Hamdden Llanelli, Cartref Gofal a Chanolfan Ddydd Caemaen, Canolfan Coleshill a’r ddesg dalu yn 2-4 Teras Coleshill.

Serch hynny, bydd y toriad yn cael effaith ar y llinellau ffôn yn yr adeiladau hyn yn ogystal ag yn Llyfrgell Llanelli, Storfa Offer Dafen, Maes Lliedi, Canolfan Blant Integredig y Morfa a swyddfeydd Dechrau’n Deg ar gyfer ardal Llanelli.

Ni fydd yn cael effaith ar brif ganolfan gyswllt y Cyngor a gall cwsmeriaid barhau i gael mynediad i lawer o wasanaethau’r Cyngor a chysylltu â’r Cyngor drwy fynd ar-lein i  www.sirgar.llyw.cymru neu drwy ffonio 01267 234567.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: