Gwahodd y cyhoedd i ddigwyddiadau galw-heibio yn Nyffryn Amman a Chwm Gwendraeth

MAE trigolion Dyffryn Amman a Chwm Gwendraeth yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn pedwar digwyddiad galw-heibio cyhoeddus i rannu eu barn ar brosiectau datblygiadau cyfalaf yn lleol a darpariaeth gwasanaethau iechyd a gofal.

Fel rhan o ymrwymiad y bwrdd iechyd i ymgysylltu’n barhaus â’n cymunedau lleol, bydd cyfle i drigolion ddod i siarad â swyddogion iechyd ar y dyddiadau canlynol:

  • Canolfan Gymunedol Cwmamman / 3pm-6pm Dydd Mercher, 20 Chwefror 2019
  • Neuadd Y Gât, Penygroes / 3pm-6pm Dydd Mawrth, 5 Mawrth 2019
  • Clwb Y Gweithwyr, Cross Hands / 3pm-6pm Dydd Iau, 7 Mawrth 2019
  • Canolfan Y Mynydd Du, Brynamman / 3pm-6pm Dydd Mawrth 12 Mawrth 2019

Meddai Rhian Dawson, Cyfarwyddwr Sirol Dros Dro a Chomisiynydd Sir Gaerfyrddin: “Rydym yn falch o wahodd trigolion lleol Dyffryn Amman a Chwm Gwendraeth i dod i siarad â ni am y materion gofal iechyd sy’n meddwl llawer iddynt, yn enwedig mewn perthynas â symud ymlaen â prosiectau datblygiadau cyfalaf megis Canolfan Gofal Integredig Cross Hands a darpariaeth gofal yn Ysbyty Dyffryn Amman.

“Byddwn yn parhau i estyn allan at bobl yn cynnwys ein staff, cleifion, rhanddeiliaid, y sefydliadau rydym yn gweithio â nhw a’r boblogaeth ehangach, a hynny yn unol â’n hymrwymiad i ymgysylltu’n barhaus.”

Bydd digwyddiadau pellach yn cael eu cynnal ar draws tair sir y bwrdd iechyd cyn hir er mwyn ymgysylltu’n barhaus â’n poblogaeth.

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: