Saturday, January 28, 2023

Gwahodd y cyhoedd i ddigwyddiadau galw-heibio yn Nyffryn Amman a Chwm Gwendraeth

MAE trigolion Dyffryn Amman a Chwm Gwendraeth yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn pedwar digwyddiad galw-heibio cyhoeddus i rannu eu barn ar brosiectau datblygiadau cyfalaf yn lleol a darpariaeth gwasanaethau iechyd a gofal.

Fel rhan o ymrwymiad y bwrdd iechyd i ymgysylltu’n barhaus â’n cymunedau lleol, bydd cyfle i drigolion ddod i siarad â swyddogion iechyd ar y dyddiadau canlynol:

  • Canolfan Gymunedol Cwmamman / 3pm-6pm Dydd Mercher, 20 Chwefror 2019
  • Neuadd Y Gât, Penygroes / 3pm-6pm Dydd Mawrth, 5 Mawrth 2019
  • Clwb Y Gweithwyr, Cross Hands / 3pm-6pm Dydd Iau, 7 Mawrth 2019
  • Canolfan Y Mynydd Du, Brynamman / 3pm-6pm Dydd Mawrth 12 Mawrth 2019

Meddai Rhian Dawson, Cyfarwyddwr Sirol Dros Dro a Chomisiynydd Sir Gaerfyrddin: “Rydym yn falch o wahodd trigolion lleol Dyffryn Amman a Chwm Gwendraeth i dod i siarad â ni am y materion gofal iechyd sy’n meddwl llawer iddynt, yn enwedig mewn perthynas â symud ymlaen â prosiectau datblygiadau cyfalaf megis Canolfan Gofal Integredig Cross Hands a darpariaeth gofal yn Ysbyty Dyffryn Amman.

“Byddwn yn parhau i estyn allan at bobl yn cynnwys ein staff, cleifion, rhanddeiliaid, y sefydliadau rydym yn gweithio â nhw a’r boblogaeth ehangach, a hynny yn unol â’n hymrwymiad i ymgysylltu’n barhaus.”

Bydd digwyddiadau pellach yn cael eu cynnal ar draws tair sir y bwrdd iechyd cyn hir er mwyn ymgysylltu’n barhaus â’n poblogaeth.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: