26th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Grŵp Newydd Plaid Cymru yn bwrw gwreiddiau yn Llanelli

Bydd mudiad gwleidyddol newydd o fewn Plaid Cymru yn cymryd ei gamau cyntaf gyda chyfarfod yng Ngwesty’r Diplomat, Llanelli (Nos Fercher, Mawrth 28ain, am 7.30).

Neil McEvoy AC yw symbylydd y mudiad, er ei fod yn apelio yn erbyn y penderfyniad diweddar i’w diarddel o Blaid Cymru. Bydd Gwyn Hopkins, cyn Ysgrifennydd Plaid Cymru dros Etholaeth Llanelli, yn ymuno ag ef ar y llwyfan i draddodi ar hanes y blaid yn yr etholaeth ac ar bwysigrwydd cyfiawnder naturiol.

Cafodd y bwriad i ffurfio’r mudiad ei gyhoeddi mewn cyfarfod ymylol yn ystod Cynhadledd Gwanwyn Plaid Cymru yn Llangollen ddydd Sadwrn diwethaf (24/03/2018). Wrth annerch ystafell oedd yn orlawn o gefnogwyr a darpar gefnogwyr o blith aelodau Plaid Cymru, meddai Neil McEvoy “Grŵp o fewn Plaid Cymru fydd ein mudiad ni, gyda’r nod o sbarduno ac atgyfnerthu ein neges a’n llwyddiant etholiadol.

“Nid ydym o’r chwith nac o’r dde, nac o’r canol corsiog; mudiad gwleidyddol Cymreig sy’n ‘tyfu o’r gwreiddiau’ ydym, er mwyn hyrwyddo amcanion Plaid Cymru. Rydym yn chwilio am sylfaenwyr o blith aelodau’r Blaid ac eraill sy’n dymuno dod atom yn Llanelli. Dwi’n falch iawn o fod wedi cael fy ngwahodd yma i rannu gyda phobl beth y credaf y gallem ei gyflawni gyda’n gilydd.”

Bydd y grŵp yn agored i bawb, heblaw aelodau o bleidiau gwleidyddol eraill yng Nghymru, ac fe gaiff ei enwi yn y lansiad swyddogol ddiwedd Mis Ebrill, gyda chyfarfodydd a digwyddiadau eraill yn dilyn led led Cymru.

Meddai Neil McEvoy ei fod wedi trafod gydag aelodau eraill o Blaid Cymru, a’u bod wedi cytuno ar dri egwyddor allweddol:

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service
  • Sofraniaeth i’r unigolyn; gyda chyfiawnder naturiol, proses ddyledus a rhyddid barn yn ganolog i fywyd Cymru,
  • Sofraniaeth gymunedol; gyda hawliau cymunedau i ddylanwadu ar benderfyniadau a refferanda ar faterion fel Cynlluniau Datblygu Lleol a chynllunio yn cael eu parchu,
  • Sofraniaeth genedlaethol; gyda’r nod o gynnal refferendwm ar ‘sofraniaeth genedlaethol Cymru’ cyn gynted ag y llwyddir i gael mwyafrif yn Senedd Cymru.

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: