29th July 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

MAE’R Cynghorydd Emlyn Dole, arweinydd y Cyngor a chyfansoddwr, wedi ysgrifennu cân yn arbennig i groesawu plant yn ôl i’r ysgol yn dilyn y pandemig coronafeirws.

Mae ‘Mynd ‘nôl i’r Ysgol’ yn ymwneud â’r cyffro o fynd yn ôl i’r ysgol i weld athrawon a ffrindiau, a’r holl hwyl y bydd y plant yn ei gael ynoac mae’r Cynghorydd Dole yn gofyn i ddisgyblion ysgolion cynradd Sir Caerfyrddin i helpu i orffen y gân drwy ysgrifennu pennill arall.

Mae’r gân wedi cael ei recordio gan y gantores boblogaidd Gwenda Owen o Bontyberem, sydd hefyd yn wraig i’r Cynghorydd Dole.

Bydd cyfle i’r disgyblion buddugol ganu a recordio’r gân mewn stiwdio gyda Gwenda ar ddechrau’r flwyddyn ysgol newydd ym mis Medi.

Dywedodd y Cynghorydd Dole: “Mae wedi bod yn gyfnod anodd i bawb dros y misoedd diwethaf, ond yn arbennig i’n plant sydd wedi bod gartref o’r ysgol ac wedi gweld eisiau eu ffrindiau a’u hathrawon.

“Roedden ni am ddathlu eu bod yn dychwelyd i’r ysgol, ac ysgrifennais y gân hon i’w croesawu’n ôl a dathlu popeth sydd ganddyn nhw i edrych ymlaen ato.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

“Nid ein bwriad oedd ei droi yn gystadleuaeth i ddechrau, ond wedyn cawsom y syniad i herio ein hysgolion cynradd i ysgrifennu pennill arall.

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weld beth mae’r plant yn ei greu a hoffwn ddymuno pob lwc i bawb, ond yn bwysicach na dim, cofiwch gael hwyl.”

Mae gwybodaeth am sut i gymryd rhan yn y gystadleuaeth wedi cael ei hanfon i bob ysgol gynradd yn Sir Gaerfyrddin. Y dyddiad cau ar gyfer cystadlu yw dydd Gwener, 17 Gorffennaf a bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi ar ddechrau tymor yr Hydref.

Fideo linc: https://vimeo.com/434292752

For More Great News Stories Click The Banner
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: