Sunday, January 29, 2023
Friendship Theatre Group launch documentary on last 26 years of Panto in Llanelli

Friendship Theatre Group launch documentary on last 26 years of Panto in Llanelli

CYMERWCH gip y tu ôl i lenni pantomeimau’r Friendship Theatre Group yn y ffilm ddogfen unigryw hon, ‘Oh yes it is! It’s the Friendship panto story’, a gynhyrchwyd gan Theatrau Sir Gâr.
Dros y 26 mlynedd diwethaf mae’r cwmni arobryn Friendship Theatre Group wedi diddanu pobl Llanelli gyda’i gynyrchiadau o hoff bantomeimau’r genedl ar gyfer y teulu cyfan. Dros y blynyddoedd, mae’r grŵp wedi ail-greu llawer o straeon tylwyth teg hudolus gan gynnwys Cinderella, Sleeping Beauty, Dick Whittington, Snow White a llawer, llawer mwy.
Nawr, dyma’ch cyfle i glywed gan y bobl sy’n dod â hud y pantomeim i lwyfan Llanelli flwyddyn ar ôl blwyddyn. Drwy gyfweliadau â’r cast, hanesion a ffilm archif o bantos o’r blynyddoedd a fu, byddwn yn talu teyrnged i’r grŵp pantomeim poblogaidd hwn yn Llanelli.
Bydd y ffilm ‘Oh yes it is! It’s the Friendship panto story’, yn cael ei darlledu ar wefan Theatrau Sir Gâr ddydd Gwener 29 Ionawr, 7pm fel rhan o raglen sioeau ar-lein y theatr. Bydd y ffilm ar gael i’w gwylio ar alw tan 28 Chwefror.
Pris: £5 am ddolen i bawb yn eich cartref ei gwylio gyda’ch gilydd. Mae’r ddolen yn unigryw i’ch archeb ac ni ellir ei rhannu.
——————————————–
Take a look behind the curtain of Friendship Theatre Group’s pantomimes in this exclusive documentary film, ‘Oh yes it is! It’s the story of Friendship panto story’, produced by Carmarthenshire Theatres.
For the past 26 years the award-winning Friendship Theatre Group have entertained the people of Llanelli with its family-friendly productions of the nation’s favourite pantomimes. Over the years, the group has retold many of these magical fairy tales including Cinderella, Sleeping Beauty, Dick Whittington, Snow White and many, many more.
And now, this is your chance to hear from the people who bring the magic of the pantomime to the Llanelli stage year after year. Through cast interviews, anecdotes and archive footage of pantos from years gone by, we will pay homage to this much-loved Llanelli pantomime group.
‘Oh yes it is! It’s the Friendship panto story’ film will be broadcast on the Carmarthenshire Theatre’s website on Friday 29th January, 7pm as part of the theatre’s programme of online shows. The film will be available to watch on-demand until February 28th.
Price: £5 for a link for everyone in your household to watch together. The link is unique to your order and cannot be shared. See less

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: