26th January 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Dylem ddilyn strategaeth Seland Newydd meddai Adam Price

MAE arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi dweud y dylai strategaeth Llywodraeth Cymru o godi’r clo adlewyrchu model Seland Newydd gyda chanolbwynt ar brofi, olrhain ac ynysu.

Meddai Adam Price MS,

 “Dylai strategaeth ymadael Llywodraeth Cymru adlewyrchu’r model a fabwysiadwyd mor llwyddiannus gan Seland Newydd. Mae hynny’n golygu bod pob ymdrech yn canolbwyntio ar yrru’r rhif R i lawr i leihau nifer y marwolaethau y gellir eu hosgoi i sero.

For More Great News Stories Click The Banner

“Yna, pan fydd nifer yr achosion newydd wedi’u hatal yn llwyddiannus yn genedlaethol, dylai Llywodraeth Cymru hefyd ystyried dull mwy lleol, gyda’r gallu i ail-osod mesurau cloi yn gyflym mewn ymateb i ymddangosiad clystyrau newydd.

 “Fodd bynnag, yr allwedd i godi’r cyfyngiadau yn ddiogel yw gweithredu rhaglen brofi ac olrhain gynhwysfawr a lleol. Ni allwn hyd yn oed ddechrau lleddfu cyfyngiadau yng Nghymru yn sylweddol heb fod â seilwaith profi, olrhain ac ynysu y gallwn ymddiried ynddo mewn lle. Cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw newid gêr ar frys ar gyfer profi ac olrhain er mwyn caniatáu inni symud yn ddiogel i’r cam nesaf ar hyd y llwybr at adferiad.

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: