19th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Dros 100 o iPads i Gartrefi Gofal

MAE mwy na 100 o iPads yn cael eu rhoi i gartrefi gofal y Cyngor yn Sir Gaerfyrddin er mwyn i breswylwyr gyfathrebu wyneb yn wyneb â’u hanwyliaid.

Mae’n digwydd ar ôl i gyfyngiadau ymweld gael eu gweithredu mewn cartrefi preswyl ledled y DU mewn ymateb i’r coronafeirws.

Bydd y 110 o lechi’n cael eu dosbarthu ar draws y saith cartref, sy’n cynnwys 248 o welyau, a bydd yn sicrhau bod preswylwyr yn cadw mewn cysylltiad drwy alwadau fideo â’u teuluoedd a’u perthnasau tra byddant yn aros yn y cartref er mwyn diogelu eu hunain rhag y risg o gael coronafeirws.

Mae staff wedi bod yn gweithio’n agos gyda theuluoedd i sicrhau eu bod yn cadw mewn cysylltiad â’u hanwyliaid yn y sefyllfa newidiol hon.

For More Great News Stories Click The Banner

Dywedodd y Cynghorydd Jane Tremlett, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ofal Cymdeithasol:

“Rydym yn falch ein bod wedi gallu rhoi iPads i’n holl gartrefi gofal a fydd yn helpu’r preswylwyr i gadw mewn cysylltiad â’u teuluoedd yn ystod yr adeg anodd hon nas gwelwyd ei thebyg o’r blaen. Yn ddealladwy, bydd y cyfyngiadau angenrheidiol hyn ar ein cartrefi gofal yn achosi trallod i’r teulu a’r preswylydd, felly gobeithio y bydd defnyddio’r dechnoleg hon yn helpu o ran hynny. Rydym eisoes wedi gweld rhai canlyniadau cadarnhaol ac mae preswylwyr wedi bod yn falch dros ben i weld wynebau eu teulu.”

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: