15th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Dim newid i gasgliadau biniau dros y Pasg

Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn casglu gwastraff ac ailgylchu (gan gynnwys gwastraff gardd) ar ddydd Gwener y Groglith (10 Ebrill) a dydd Llun y Pasg (13 Ebrill) eleni, mewn ymateb i bandemig coronafeirws (COVID-19).

Atgoffir pobl i roi eu biniau allan y noson cynt gan y gall casgliadau ddigwydd yn gynharach na’r arfer yn ystod y diwrnod.

Mae criwiau yn newid eu ffyrdd o weithio i sicrhau y gall casgliadau biniau ac ailgylchu barhau yn ôl yr arfer am gyhyd â phosibl yn Sir Gaerfyrddin.

Mae timau’n dechrau arni yn gynharach na’r arfer i’w galluogi i gydbwyso trefniadau gofal plant er mwyn sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn dal i gael eu darparu.

Mae rhai criwiau’n gweithio o 4am er mwyn sicrhau bod eu partneriaid sy’n gweithio yn y GIG, fel gweithwyr gofal neu mewn gwasanaethau allweddol eraill yn gallu parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol.

For More Great News Stories Click The Banner

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am yr Amgylchedd: “Rwy’n canmol ein criwiau am feddwl mewn ffordd wahanol i sicrhau bod gwasanaethau hanfodol fel y gwasanaeth hwn yn gallu parhau yn ogystal â gwasanaethau hanfodol eraill nid yn unig o fewn yr awdurdod ond gydag asiantaethau partner allweddol fel y GIG.

“Mae’n rhaid i mi hefyd ddiolch i’r cwmni CWM Environmental sydd wedi agor ei orsafoedd trosglwyddo gwastraff yn gynnar ar gyfer y trefniant hwn. Mae hyn yn dangos agwedd gadarnhaol a chydweithredol ein gweithlu a’n rheolwyr i wneud eu gorau glas i sicrhau bod y gwasanaeth hanfodol hwn yn dal i gael ei ddarparu.”

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: