Dim angen taith i’r tip!

Gallwch arbed taith i’r tip a chofrestru ar gyfer gwasanaeth casglu gwastraff gardd y Cyngor.

Bydd y casgliadau gwastraff gardd yn ailgychwyn yn ystod wythnos 9 Mawrth.

Gall cwsmeriaid newydd wneud cais am y gwasanaeth tymhorol hwn y telir amdano o ddydd Llun 17 Chwefror.

Byddwn eisoes wedi cysylltu â chwsmeriaid presennol i roi cyngor iddynt ar sut i barhau â’r gwasanaeth neu ei ganslo.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Gall preswylwyr wneud cais am gasgliadau gwastraff gardd bob pythefnos rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd am ffi fach.

“Os nad oes gennych lawer o wastraff gardd gallech hyd yn oed ymuno â chymydog a rhannu’r gost.

“Mae’r Cyngor hefyd yn gwerthu biniau compost sef y ffordd fwyaf cost-effeithiol a chydnaws â’r amgylchedd o ymdrin â gwastraff gardd, a gallwch hefyd fynd â’ch gwastraff gardd i’ch canolfan ailgylchu agosaf lle y gellir ei waredu’n rhad ac am ddim.”

Mae’r preswylwyr yn cael whilfin 240litr a gallant naill ai ddewis talu mewn rhandaliadau drwy Ddebyd Uniongyrchol sy’n costio £51.40; neu’n talu’n llawn pan fyddant yn cofrestru a chael gostyngiad o 15% gan leihau’r gost i £44.

Daw’r tymor i ben ar yn ystod wythnos 27 Tachwedd.

Mae’r holl wastraff gardd yn Sir Gaerfyrddin, boed yn cael ei gasglu o dŷ i dŷ neu’n cael ei waredu mewn canolfan ailgylchu, yn cael ei gludo i gyfleuster compostio canolog yn Nant-y-caws, Caerfyrddin, lle y mae’n cael ei droi’n gompost er mwyn ei ailddefnyddio. Mae hefyd ar gael i’w brynu o’r canolfannau ailgylchu canlynol: Trostre (Llanelli), Wernddu (Rhydaman), Nant-y-caws (Caerfyrddin) a Hendy-gwyn ar Daf.

I wneud cais am gasgliadau gwastraff gardd neu i gael rhagor o wybodaeth, ewch sirgar.llyw.cymru/gwastraffgardd

Editor

From Llanelli Wales. Worked in education and media for most of my career. Now working as a freelance journalist. Interested in World events, politics, education. Specialist area is social and journalistic photography.
Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: