Gallwch arbed taith i’r tip a chofrestru ar gyfer gwasanaeth casglu gwastraff gardd y Cyngor.

Bydd y casgliadau gwastraff gardd yn ailgychwyn yn ystod wythnos 9 Mawrth.

Gall cwsmeriaid newydd wneud cais am y gwasanaeth tymhorol hwn y telir amdano o ddydd Llun 17 Chwefror.

Byddwn eisoes wedi cysylltu â chwsmeriaid presennol i roi cyngor iddynt ar sut i barhau â’r gwasanaeth neu ei ganslo.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Gall preswylwyr wneud cais am gasgliadau gwastraff gardd bob pythefnos rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd am ffi fach.

“Os nad oes gennych lawer o wastraff gardd gallech hyd yn oed ymuno â chymydog a rhannu’r gost.

For More Great News Stories Click The Banner

“Mae’r Cyngor hefyd yn gwerthu biniau compost sef y ffordd fwyaf cost-effeithiol a chydnaws â’r amgylchedd o ymdrin â gwastraff gardd, a gallwch hefyd fynd â’ch gwastraff gardd i’ch canolfan ailgylchu agosaf lle y gellir ei waredu’n rhad ac am ddim.”

Mae’r preswylwyr yn cael whilfin 240litr a gallant naill ai ddewis talu mewn rhandaliadau drwy Ddebyd Uniongyrchol sy’n costio £51.40; neu’n talu’n llawn pan fyddant yn cofrestru a chael gostyngiad o 15% gan leihau’r gost i £44.

Daw’r tymor i ben ar yn ystod wythnos 27 Tachwedd.

Mae’r holl wastraff gardd yn Sir Gaerfyrddin, boed yn cael ei gasglu o dŷ i dŷ neu’n cael ei waredu mewn canolfan ailgylchu, yn cael ei gludo i gyfleuster compostio canolog yn Nant-y-caws, Caerfyrddin, lle y mae’n cael ei droi’n gompost er mwyn ei ailddefnyddio. Mae hefyd ar gael i’w brynu o’r canolfannau ailgylchu canlynol: Trostre (Llanelli), Wernddu (Rhydaman), Nant-y-caws (Caerfyrddin) a Hendy-gwyn ar Daf.

I wneud cais am gasgliadau gwastraff gardd neu i gael rhagor o wybodaeth, ewch sirgar.llyw.cymru/gwastraffgardd

Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online