Digwyddiadau Cymunedol ddydd Sadwrn, 15 Mehefin ar gyfer Taith y Merched

BYDD awyrgylch carnifal ar draws Sir Gaerfyrddin ddydd Sadwrn wrth i gymunedau ddod allan i gynnal digwyddiadau lu ar gyfer Taith y Merched.

Mae o leiaf 12 o ddigwyddiadau cymunedol wedi cael eu trefnu gan drefi a phentrefi er mwyn i deuluoedd gael diwrnod o hwyl a sbri wrth i feicwyr benywaidd gorau’r byd rasio drwy’r sir.

Mae’r holl ddigwyddiadau wedi’u nodi ar Wefan Darganfod Sir Gâr o dan Beth sy’ mlaen ac yn cynnwys:

· Gweithgareddau i’r Teulu o 9am a thrwy gydol y dydd ym Mharc Caerfyrddin, lle bydd y ras yn dechrau am 10am

· Beiciau a rholiau bacwn ym Methlehem, lle bydd y beicwyr yn cystadlu am grys Brenhines y Mynydd.

· Adloniant addas i’r teulu cyfan a ffair grefftau yng nghanol tref Rhydaman o 10am tan 3pm.

· Gŵyl Feicio Cefneithin o 9.30am ymlaen.

· Gorymdaith Carnifal Gors-las a fydd yn dechrau yn syth wedi i’r ras fynd drwy’r pentref.

· Rholiau bacwn a phaentio wynebau yn y Cwtsh, Pontyberem, o 11.30 tan 1.30pm

· Carnifal Pontyberem o 2pm ymlaen wedi i’r ras fynd drwy’r pentref

· Pentref y Daith o 10am ymlaen ym Mharc Gwledig Pen-bre, lle mae’r ras yn gorffen, gan gynnwys toddlebikes, tag laser, sesiynau Undeb Rygbi Cymru a’r Scarlets a mwy

Bydd modd parcio am ddim drwy’r dydd yn holl feysydd parcio y Cyngor yng Nghaerfyrddin a Rhydaman ddydd Sadwrn.

I gael rhagor o wybodaeth gan gynnwys y llwybr cyfan ac amserau cyrraedd amcangyfrifedig ledled y sir, ewch i www.darganfodsirgar.com

Editor

From Llanelli Wales. Worked in education and media for most of my career. Now working as a freelance journalist. Interested in World events, politics, education. Specialist area is social and journalistic photography.
Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: