Digwyddiad ‘Caffael ar y Corfforol’ 2018 Hafal i’w gynnal yn Abertawe wythnos nesaf

Digwyddiad ‘Caffael ar y Corfforol’ 2018 Hafal i’w gynnal yn Abertawe wythnos nesaf

BYDD defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl a gofalwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn amryw o ddigwyddiadau chwaraeon trac a maes yn nigwyddiad ‘Caffael ar y Corfforol!’ De Cymru, sydd i’w gynnal gan Hafal yng Nghanolfan Chwaraeon Prifysgol Abertawe, ar ddydd Iau, 6ed Medi 2018 rhwng 10:30am a 3:30pm.

Bydd y digwyddiad yn denu mwy na 300 o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr o  holl ardaloedd De Cymru ac yn rhoi’r cyfle iddynt i roi cynnig ar amryw o chwaraeon a gweithgareddau gan gynnwys:-

·         Digwyddiadau trac a maes

·         Boules

·         Pêl foli

·         Tennis bwrdd

·         Cerdded nordig

·         Tynnu rhaff

·         Ras wy a llwy 

·         Cystadleuaeth ciciau o’r smotyn

Bydd gwesteion yn cynnwys Lee Trundle, Leon Britton, Yan Dhanda a Dan James o dîm pêl-droed yr Elyrch a Phil Jones a Will Jones o dîm y Gweilch.

Bydd nifer o fudiadau yn y digwyddiad yn darparu gwybodaeth a stondinau yn cynnig cyngor  gan gynnwys: 

·         Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl

·         Cadw Cymru’n Ddiogel

We Provide A FREE Local News Service

Help Support Local News today Thank You

 

·         Bikeability

·         Canolfan Gofalwyr Abertawe

·         YMCA

·         Street Football Wales

·         Prifysgol Abertawe

·         Cyfle Cymru

·         The Pumpkin Patch Kitchen & Garden

·         Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae’r digwyddiad ‘Caffael ar y Corfforol’ wedi ei ddylunio i ychwanegu at y cymorth sydd yn  cael ei ddarparu i gleientiaid a gofalwyr fel rhan o wasanaethau lleol Hafal er mwyn eu helpu i wneud cynnydd ym meysydd iechyd corfforol a lles eu Cynlluniau Adferiad.  

Yn ogystal â rhoi cynnig ar rai gweithgareddau corfforol llawn hwyl, bydd unigolion hefyd yn cael y cyfle i dderbyn gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd ynglŷn â sut y mae modd iddynt gymryd camau bychain er mwyn cynnal iechyd da drwy fwyta’n fwy iachus, gwneud mwy o weithgareddau corfforol a chael archwiliadau iechyd cyson. 

Dywedodd Prif Weithredwr Hafal Alun Thomas: “Mae’r digwyddiad ‘Caffael ar y Corfforol!’ yn hynod boblogaidd gan ei fod yn llawn egni a’n llawn hwyl. Mae pobl  yn medru cael gafael ar wybodaeth a chyngor ynglŷn â sut y mae modd iddynt wella eu hiechyd corfforol, ynghyd â chwrdd ag amryw o bobl newydd, a chymryd rhan wrth gwrs, mewn nifer o chwaraeon a gweithgareddau. Y peth gorau am y diwrnod yw bod unrhyw un yn medru cymryd rhan – nid oes rhaid i chi fod yn athletwr, dim ond bod yn hapus i roi cynnig ar bethau.”

Click To Donate

Cymraeg