Dewis Pen-bre i gynnal agoriad Taith Prydain

Dewis Pen-bre i gynnal agoriad Taith Prydain

Pembrey Country Park: Pic by Simon Mort

CYHOEDDWYD mai Parc Gwledig Pen-bre yw’r lleoliad swyddogol ar gyfer “Grand Depart” neu agoriad Taith Prydain OVO Energy 2018.

Cafodd hyn ei gyhoeddi yng nghanol Llundain nos Fawrth.

Hon fydd y tro cyntaf i ras feicio broffesiynol fwyaf Prydain ymweld â’r sir.

Bydd 120 o feicwyr o rai o dimau gorau’r byd yn cystadlu yn y ras, gan gynnwys Pencampwyr Olympaidd a’r Byd ac enillwyr cymalau Tour de France.

Mae’r cyhoeddiad yn cefnogi dyhead y sir i fod yn ganolbwynt beicio Cymru gan fod y Gylchffordd Gaeedig Genedlaethol-Sir Gaerfyrddin – sef cylchffordd bwrpasol 1.9km o hyd ym Mharc Gwledig Pen-bre – yn agos at agor yr Haf hwn.

Bydd Taith Prydain OVO Energy 2018, a gynhelir ddydd Sul 2 Medi, yn gadael Parc Gwledig Pen-bre ac yna’n mynd yn ei blaen trwy’r sir. Bydd yn mynd trwy Gydweli, Caerfyrddin, Llandeilo a Llanymddyfri ac yna’n mynd i gyfeiriad Bannau Brycheiniog cyn gorffen y cymal yng nghanol dinas Casnewydd.

We Provide A FREE Local News Service

Help Support Local News today Thank You

 

Disgwylir y bydd cefnogwyr beicio yn heidio i’r sir i gael cyfle i weld rhai o feicwyr y byd yn cystadlu, a allai ddod â hwb o dros £4 miliwn i’r economi leol.

Bydd hefyd yn cael sylw byw dyddiol ar ITV4 ac ar Eurosport yn y DU, ac o amgylch y byd.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae hyn yn newyddion gwych i Sir Gaerfyrddin ac yn enwedig i Barc Gwledig Pen-bre, lle’r ydym yn disgwyl gweld tyrfaoedd mawr yn dod i’r lleoliad gwych hwn i weld dechrau’r ras eiconig hon. Rwyf yn siŵr y bydd ymwelwyr am wneud y gorau o benwythnos olaf eu gwyliau haf ac aros yn y sir. Rydym yn gweithio’n agos gyda Beicio Cymru i gynnal nifer o weithgareddau ar gyfer y penwythnos ym Mharc Gwledig Pen-bre ar gyfer y teulu cyfan.

“Rwyf hefyd yn gobeithio y bydd y trigolion yn dod allan i gefnogi’r beicwyr ar hyd y daith o Ben-bre i Lanymddyfri.”

Cymraeg