Thursday, December 1, 2022
Dau Gi Bach yn Arwain Ymgyrch Godi Arian i Gylchoedd Meithrin

Dau Gi Bach yn Arwain Ymgyrch Godi Arian i Gylchoedd Meithrin

CYNHELIR ymgyrch ‘Dau Gi Bach’ Mudiad Meithrin yn ystod wythnos 1-7 Hydref. Mae’n dilyn ymgyrchoedd llwyddiannus tebyg Mudiad Meithrin dros y blynyddoedd diwethaf gan gynnwys torri record y byd wrth gynnal ‘Parti Pyjamas Mwyaf y Byd’ a ‘Rhywbeth Neis Neis i De’.

Nod gweithgareddau’r ymgyrch sydd wedi’i seilio ar yr hwiangerdd ‘Dau Gi Bach’ yw codi arian ar gyfer y Cylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi a Meithrinfeydd Dydd. Bydd y cylchoedd yn trefnu teithiau cerdded neu deithiau natur lleol i deuluoedd un ai i goedwig, llwybr natur, neu i barc gan godi tâl ar y teuluoedd am gymryd rhan.

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

Rydyn ni wastad yn ceisio cynorthwyo’r darpariaethau i gynnal digwyddiadau codi arian nid yn unig fel cyfrwng i’w cynnal fel busnes ond fel cyfrwng i gael teuluoedd ynghyd i fwynhau cymdeithasu gyda’i gilydd, i ddod â’r Gymraeg yn fyw ac i greu ymdeimlad eu bod i gyd yn perthyn i ‘un teulu mawr’ y Mudiad.”

Noddir ymgyrch ‘Dau Gi Bach’ ar raddfa genedlaethol gan Pero, y cwmni bwyd cŵn sydd wedi’i leoli ym Metws y Coed, Sir Conwy.

Meddai Iola Jones, Pennaeth Tîm Cyfathrebu a Phartneriaethau Mudiad Meithrin:
Rydym yn hynod falch ein bod wedi creu partneriaeth newydd sbon yn sgil yr ymgyrch hon trwy gydweithio â chwmni Cymreig gyda’r enw perffaith ar gyfer ymgyrch ‘Dau Gi Bach’, sef cwmni bwyd cŵn Pero!”

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi noddi’r ddwy gystadleuaeth sydd yn rhan o’r ymgyrch hefyd sef cystadleuaeth i blant y Cylchoedd Meithrin i greu crefft 3D gan ddefnyddio hen focs esgidiau, a chystadleuaeth sy’n agored i unrhyw blentyn i greu llun cefndir i’r ddau gi bach.

Ychwanegodd Iola Jones,

“Rydym yn falch iawn fod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn hapus i gefnogi’r ymgyrch hon. Bydd yr ymgyrch ‘Dau Gi Bach’ yn annog teuluoedd i fynd allan am dro gyda’u plant i fwynhau treulio amser gyda’i gilydd fel teulu, dysgu mwy am gyfoeth byd natur o’u cwmpas, ac chael digon o awyr iach ac ymarfer corff  yr un pryd!” 

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: