28th November 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Dathlu Trydedd Seremoni Gwobrau Mudiad Meithrin

BYDD Mudiad Meithrin yn cynnal ei Seremoni Gwobrau blynyddol sy’n cydnabod a dathlu’r gwaith da sy’n cael ei wneud ar lawr gwlad yn ei ddarpariaethau yn y Neuadd Fawr, Campws Prifysgol Aberystwyth ar Ddydd Gwener 19eg o Hydref (5.30yp) gyda’r cyflwynydd tywydd Chris Jones yn arwain.

Mae Mudiad Meithrin wedi derbyn dros 350 o enwebiadau staff a gwirfoddolwyr Cylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi neu feithrinfeydd dydd am wobr mewn un ar ddeg categori eleni.

Meddai Leanne Marsh, Pennaeth Datblygu Gwasanaethau Mudiad Meithrin:

“Mae’r Seremoni Gwobrau’n rhoi cyfle i Mudiad Meithrin gydnabod a diolch i’n staff a’n gwirfoddolwyr ar lawr gwlad. Cafodd bawb gyfle i enwebu unigolion o Gylch Meithrin; Cylch Ti a Fi neu feithrinfa ddydd am wobr mewn un ar ddeg gwahanol gategori.”

Cyfarfu’r panel gwobrwyo ddiwedd mis Mai a dewiswyd y tri uchaf ym mhob categori (gweler y wybodaeth isod) gan eu gwahodd i gyd i ddod i’r seremoni arbennig hon, sy’n cael ei chynnal am y trydydd tro yn dilyn y llwyddiant ysgubol dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Meddai Dr Gwenllïan Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

“Roedden ni’n gobeithio y byddai pobl yn manteisio ar y cyfle i enwebu cylch lleol neu feithrinfa sy’n haeddu cydnabyddiaeth ac rydym wedi gwirioni ein bod wedi derbyn cannoedd o enwebiadau! Mae’n ffordd hyfryd i staff a gwirfoddolwyr gael eu cydnabod trwy gael eu henwebu gan rieni’r plant sy’n eu gofal.”

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: