24th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cynnal arolwg ar gyflwr y tir yn Heol Dyfnallt

MAE trigolion yn Heol Dyfnallt, Caerfyrddin, wedi cael gwybod y bydd gwaith tir ymchwiliol yn cael ei gynnal yn yr ardal dros yr wythnosau nesaf.

Roedd gwaith nwy yn arfer bod ar y safle cyn i dai gael eu hadeiladu yno. Roedd y gwaith nwy yn gwasanaethu Ysbyty Dewi Sant a chafodd ei ddymchwel yn 1938.

Mae’r Cyngor yn cynnal archwiliadau rheolaidd ar y tir er mwyn bod yn gwbl ddiogel, ac mae wedi penodi contractwyr i archwilio cyflwr nifer o fannau agored glas rhwng Heol Dyfnallt a Bro Myrddin.

Mae’r aelodau lleol, y Cynghorydd Emlyn Schiavone a’r Cynghorydd Alan Speake, wedi cael gwybod am y gwaith arfaethedig ac maen nhw’n cynorthwyo’r Cyngor i gyfathrebu â thrigolion.

Hefyd mae llythyr wedi cael ei anfon i bob aelwyd ar yr ystâd yn rhoi gwybod iddyn nhw am y gweithgarwch arfaethedig.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiogelu’r Cyhoedd: “Peth amser yn ôl roedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cynnal ymchwiliad i gyflwr y tir yn Heol Dyfnallt oherwydd y gwaith nwy oedd yn arfer bod ar y safle nifer o flynyddoedd yn ôl.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

“Er mwyn rhoi sicrwydd i’n hunain nad oes unrhyw newid sylweddol wedi bod ers yr arolwg tir diwethaf, byddwn yn cynnal ychydig o waith dilynol yn yr wythnosau nesaf i fonitro cyflwr y tir. Mae hyn yn cael ei wneud yn unig er mwyn bod yn gwbl ddiogel ac er mwyn gwirio bod y cyflwr yn parhau’n foddhaol.”

Ni fydd angen cael mynediad i gartref unrhyw un er mwyn gwneud y gwaith, ac ni fydd angen i drigolion fod gartref pan fydd yr arolwg yn cael ei wneud.

Gall unrhyw un sydd â phryderon ynghylch y mater gysylltu â Thîm Iechyd yr Amgylchedd y Cyngor drwy ffonio 01267 234567.

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: