Saturday, January 28, 2023
Cynlluniau cyffrous i ddatblygu gwesty newydd yn Llanelli  / Plans for exciting new hotel development in Llanelli

Cynlluniau cyffrous i ddatblygu gwesty newydd yn Llanelli / Plans for exciting new hotel development in Llanelli

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin wedi amlinellu cynlluniau ar gyfer datblygiad cyffrous o westy â 140 gwely ym Machynys, Llanelli.

Bydd y gwesty arfaethedig ar hyd arfordir trawiadol Llanelli yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd ymlacio i hyrwyddo llesiant ac yn rhoi cyfle gwych i gynyddu nifer yr ymwelwyr yn yr ardal.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Bydd y cynlluniau arfaethedig i adeiladu gwesty â 140 gwely ym Machynys yn rhoi cyfleoedd gwych i’r ardal o ran twristiaeth a chyflogaeth yn ogystal â chyd-fynd â datblygiad cyffrous Pentre Awel a fydd yn darparu cyfleusterau busnes, hyfforddiant, iechyd a llesiant o’r radd flaenaf i breswylwyr ac ymwelwyr.”

Gellir gweld manylion y cais cynllunio arfaethedig, y cynlluniau a’r dogfennau ategol ar wefan Morlan Elli: https://www.llanelli-waterside.wales/development-opportunities/machynys-hotel/.

Carmarthenshire County Council has outlined plans for the exciting development of a new 140 bed hotel in Machynys, Llanelli.

Set along the stunning Llanelli coastline, the proposed hotel will offer a range of relaxation opportunities to promote wellness and provide a fantastic opportunity to boost visitor numbers to the area.

Cllr Emlyn Dole, Carmarthenshire County Council Leader said: “The proposed plans to build a new 140 bed hotel in Machynys will provide fantastic tourism and employment opportunities to the area as well as complimenting the exciting Pentre Awel development which will provide state-of-the-art business, training, health and well-being facilities for residents and visitors”.

Details of the proposed pre-planning application, plans and supporting documents can be viewed on the Llanelli Waterside website: https://www.llanelli-waterside.wales/development-opportunities/machynys-hotel/.

 

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: