Saturday, November 26, 2022
Cynlluniau ar gyfer Carnifal Nadolig rhithwir cyntaf Llanelli

Cynlluniau ar gyfer Carnifal Nadolig rhithwir cyntaf Llanelli

NI fydd Carnifal Nadolig Llanelli yn cael ei gynnal eleni, a hynny am y tro cyntaf ers 42 mlynedd.<

Mae partneriaid wedi cadarnhau bod penderfyniad wedi’i wneud yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru a phryderon cynyddol ynghylch lledaeniad coronafeirws sy’n gysylltiedig â digwyddiadau mawr.

Fodd bynnag, mae cynlluniau ar y gweill i ddathlu Nadolig y gorffennol a’r presennol yng ngharnifal rhithwir cyntaf y dref erioed.

Ar y noson y byddai’r carnifal wedi cael ei gynnal bydd goleuadau Nadolig y dref yn cael eu cynnau a bydd dathliad ar-lein yn cael ei gynnal ar sianelau cyfryngau cymdeithasol Cyngor Sir Caerfyrddin a fydd yn cynnwys cerddoriaeth, cyfle i hel atgofion am garnifalau’r gorffennol a her i fusnesau a sefydliadau greu golygfa garnifal ar gyfer gorymdaith rithwir gyntaf y dref erioed.

Mae coeden Nadolig y dref hefyd yn cael ei gosod mewn lleoliad mwy gweladwy ar gyfer pobl sy’n mynd heibio, sef wrth gyffordd brysur Gelli-Onn ger West End.

Mae’r carnifal Nadolig mwyaf yng Nghymru, sef dathliadau Nadolig Llanelli yn ymdrech ar y cyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Tref Llanelli, Cyngor Gwledig Llanelli a Ford Gron Llanelli.

Mae partneriaid wedi mynegi eu siom ynglŷn â’r penderfyniad ond wedi addo cadw ysbryd y Nadolig yn fyw.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth:

“Rydym wedi gwneud y penderfyniad hwn gyda chalon drom iawn gan ein bod yn gwybod faint mae’r carnifal yn ei olygu i bobl Llanelli. Dyma’r tro cyntaf ers iddo ddechrau dros 40 mlynedd yn ôl ein bod wedi gorfod gwneud penderfyniad fel hyn ac rydym yn siomedig iawn fel rwy’n siŵr y bydd pawb arall.

“Rydym yn benderfynol o wneud rhywbeth arbennig i gadw’r traddodiad yn fyw ac mae cynlluniau bellach ar y gweill i gynnal carnifal rhithwir ar y noson y byddai’r ŵyl draddodiadol wedi’i chynnal.

Dywedodd y Cynghorydd Shahana Najmi, Arweinydd Cyngor Tref Llanelli:

“Carnifal Nadolig Llanelli yw’r uchafbwynt yn y calendr i filoedd o bobl ac er bod yn wir ddrwg gennym na allwn gynnal y carnifal traddodiadol eleni, rydym yn falch o fod yn gweithio gyda phartneriaid ar ddathliad ar-lein ac yn gobeithio y bydd pobl yn cymryd rhan yn hwn ac yn ei fwynhau.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Tegwen Devichand, Arweinydd Cyngor Gwledig Llanelli,

“Mae cenedlaethau o deuluoedd wedi mwynhau carnifal Nadolig Llanelli dros y blynyddoedd ac rydym yn siomedig na allwn gynnal yr orymdaith am y tro cyntaf yn ei hanes. Rydym yn gobeithio y bydd pobl yn deall y penderfyniad ac yn cefnogi’r cynlluniau rydym yn eu datblygu ar gyfer carnifal rhithwir cyntaf y dref.”

Medd Roger Bowen o Ford Gron Llanelli: “Mae noson garnifal Llanelli yn noson bwysig gan ei bod yn codi swm mawr o arian i elusennau lleol ac yn dod â llawer o gymunedau at ei gilydd gyda’r gwaith aruthrol a wneir ar y fflotiau, sy’n gwneud y noson yn ddigwyddiad mor arbennig.  Rydym yn gobeithio y bydd pobl yn dod o hyd i ffyrdd eraill i roi’n hael a chefnogi achosion da yn ein cymunedau.”

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhyddhau yn ystod yr wythnosau nesaf am y carnifal rhithwir a sut y gall pobl gymryd rhan.

Cadwch lygad ar ffrydiau Facebook a Twitter Cyngor Sir Caerfyrddin ac ewch i newyddion.sirgar.llyw.cymru

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: