26th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cynlluniau ar gyfer Carnifal Nadolig rhithwir cyntaf Llanelli

NI fydd Carnifal Nadolig Llanelli yn cael ei gynnal eleni, a hynny am y tro cyntaf ers 42 mlynedd.<

Mae partneriaid wedi cadarnhau bod penderfyniad wedi’i wneud yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru a phryderon cynyddol ynghylch lledaeniad coronafeirws sy’n gysylltiedig â digwyddiadau mawr.

Fodd bynnag, mae cynlluniau ar y gweill i ddathlu Nadolig y gorffennol a’r presennol yng ngharnifal rhithwir cyntaf y dref erioed.

Ar y noson y byddai’r carnifal wedi cael ei gynnal bydd goleuadau Nadolig y dref yn cael eu cynnau a bydd dathliad ar-lein yn cael ei gynnal ar sianelau cyfryngau cymdeithasol Cyngor Sir Caerfyrddin a fydd yn cynnwys cerddoriaeth, cyfle i hel atgofion am garnifalau’r gorffennol a her i fusnesau a sefydliadau greu golygfa garnifal ar gyfer gorymdaith rithwir gyntaf y dref erioed.

Mae coeden Nadolig y dref hefyd yn cael ei gosod mewn lleoliad mwy gweladwy ar gyfer pobl sy’n mynd heibio, sef wrth gyffordd brysur Gelli-Onn ger West End.

Mae’r carnifal Nadolig mwyaf yng Nghymru, sef dathliadau Nadolig Llanelli yn ymdrech ar y cyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Tref Llanelli, Cyngor Gwledig Llanelli a Ford Gron Llanelli.

Mae partneriaid wedi mynegi eu siom ynglŷn â’r penderfyniad ond wedi addo cadw ysbryd y Nadolig yn fyw.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth:

“Rydym wedi gwneud y penderfyniad hwn gyda chalon drom iawn gan ein bod yn gwybod faint mae’r carnifal yn ei olygu i bobl Llanelli. Dyma’r tro cyntaf ers iddo ddechrau dros 40 mlynedd yn ôl ein bod wedi gorfod gwneud penderfyniad fel hyn ac rydym yn siomedig iawn fel rwy’n siŵr y bydd pawb arall.

“Rydym yn benderfynol o wneud rhywbeth arbennig i gadw’r traddodiad yn fyw ac mae cynlluniau bellach ar y gweill i gynnal carnifal rhithwir ar y noson y byddai’r ŵyl draddodiadol wedi’i chynnal.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Dywedodd y Cynghorydd Shahana Najmi, Arweinydd Cyngor Tref Llanelli:

“Carnifal Nadolig Llanelli yw’r uchafbwynt yn y calendr i filoedd o bobl ac er bod yn wir ddrwg gennym na allwn gynnal y carnifal traddodiadol eleni, rydym yn falch o fod yn gweithio gyda phartneriaid ar ddathliad ar-lein ac yn gobeithio y bydd pobl yn cymryd rhan yn hwn ac yn ei fwynhau.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Tegwen Devichand, Arweinydd Cyngor Gwledig Llanelli,

“Mae cenedlaethau o deuluoedd wedi mwynhau carnifal Nadolig Llanelli dros y blynyddoedd ac rydym yn siomedig na allwn gynnal yr orymdaith am y tro cyntaf yn ei hanes. Rydym yn gobeithio y bydd pobl yn deall y penderfyniad ac yn cefnogi’r cynlluniau rydym yn eu datblygu ar gyfer carnifal rhithwir cyntaf y dref.”

Medd Roger Bowen o Ford Gron Llanelli: “Mae noson garnifal Llanelli yn noson bwysig gan ei bod yn codi swm mawr o arian i elusennau lleol ac yn dod â llawer o gymunedau at ei gilydd gyda’r gwaith aruthrol a wneir ar y fflotiau, sy’n gwneud y noson yn ddigwyddiad mor arbennig.  Rydym yn gobeithio y bydd pobl yn dod o hyd i ffyrdd eraill i roi’n hael a chefnogi achosion da yn ein cymunedau.”

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhyddhau yn ystod yr wythnosau nesaf am y carnifal rhithwir a sut y gall pobl gymryd rhan.

Cadwch lygad ar ffrydiau Facebook a Twitter Cyngor Sir Caerfyrddin ac ewch i newyddion.sirgar.llyw.cymru

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: