Tuesday, March 28, 2023
Cynllun i adeiladu 210 o dai newydd yn Noc y Gogledd

Cynllun i adeiladu 210 o dai newydd yn Noc y Gogledd

MAE’R Cyngor wedi cyflwyno cynlluniau i adeiladu 210 o dai ar hyd arfordir Llanelli.

Mae cyfle gan bobl i gael cipolwg am y tro cyntaf ar y cynlluniau ar gyfer y datblygiad arfaethedig newydd ar dir yn Noc y Gogledd.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio ymarfer cyn ymgynghori i gasglu adborth ynghylch ei gynlluniau. Wedyn bydd yr adborth hwn yn cael ei grynhoi mewn adroddiad ymgynghori cyn cyflwyno cais cynllunio, a fydd yn ffurfio rhan o’r broses gynllunio.

Disgwylir i gais cynllunio ffurfiol gael ei gyflwyno ar ôl i’r cyfnod cyn ymgynghori ddod i ben ar 23 Ebrill.

Dywedodd Emlyn Dole, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio:  “Megis dechrau mae’r cynllun hwn, ond mae’n ddatblygiad cyffrous i Lanelli, sy’n rhan o’n dyheadau adfywio ehangach ar gyfer arfordir Sir Gaerfyrddin.

“Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn y datblygiad hwn i roi adborth fel rhan o’r broses cyn ymgynghori, ond bydd cyfle arall i ddweud eich dweud pan fydd cais cynllunio yn cael ei gyflwyno.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: