24th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cynllun i adeiladu 210 o dai newydd yn Noc y Gogledd

MAE’R Cyngor wedi cyflwyno cynlluniau i adeiladu 210 o dai ar hyd arfordir Llanelli.

Mae cyfle gan bobl i gael cipolwg am y tro cyntaf ar y cynlluniau ar gyfer y datblygiad arfaethedig newydd ar dir yn Noc y Gogledd.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio ymarfer cyn ymgynghori i gasglu adborth ynghylch ei gynlluniau. Wedyn bydd yr adborth hwn yn cael ei grynhoi mewn adroddiad ymgynghori cyn cyflwyno cais cynllunio, a fydd yn ffurfio rhan o’r broses gynllunio.

Disgwylir i gais cynllunio ffurfiol gael ei gyflwyno ar ôl i’r cyfnod cyn ymgynghori ddod i ben ar 23 Ebrill.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Dywedodd Emlyn Dole, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio:  “Megis dechrau mae’r cynllun hwn, ond mae’n ddatblygiad cyffrous i Lanelli, sy’n rhan o’n dyheadau adfywio ehangach ar gyfer arfordir Sir Gaerfyrddin.

“Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn y datblygiad hwn i roi adborth fel rhan o’r broses cyn ymgynghori, ond bydd cyfle arall i ddweud eich dweud pan fydd cais cynllunio yn cael ei gyflwyno.”

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: