Wednesday, December 7, 2022
Cynllun amddiffynfeydd môr y Mwmbwls yn cymryd cam mawr nesaf

Cynllun amddiffynfeydd môr y Mwmbwls yn cymryd cam mawr nesaf

Mae cynlluniau ar gyfer amddiffynfeydd môr newydd i helpu i amddiffyn y Mwmbwls am ddegawdau i ddod wedi cymryd cam mawr arall ymlaen.

Cymeradwyodd cabinet Cyngor Abertawe gytundeb ariannu’r cynllun rhwng Llywodraeth Cymru a’r cyngor, y gost adeiladu a dyfarnu’r contract adeiladu.

Bydd y cyngor nawr yn cyflwyno ei achos busnes terfynol i Lywodraeth Cymru ar gyfer ei gymeradwyo.

Os caiff hwnnw ei gymeradwyo, bydd y prosiect a gyflwynir gan y cyngor – sydd wedi bod yn destun sawl blwyddyn o gynllunio ac ymgynghori gofalus – yn symud ymlaen i’r cam adeiladu, a fydd yn dilyn ymagwedd fesul cam o ddiwedd y flwyddyn eleni i o gwmpas haf 2024.

Mae’r cyngor yn bwriadu enwi’r contractwr yn gyhoeddus yn yr wythnosau nesaf ac yn parhau i roi’r newyddion diweddaraf i gynghorwyr wardiau lleol am y cynllun a dderbyniodd ganiatâd cynllunio ym mis Ebrill.

Bydd yn gweithio gyda’r contractwr i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r cyhoedd a busnesau am sut y bydd y gwaith yn cael ei gyflwyno fesul cam ar gyfer y prosiect adeiladu mawr hwn.

Meddai Andrew Stevens, Aelod Cabinet y Cyngor dros yr Amgylchedd ac Isadeiledd yng nghyfarfod y Cabinet:

“Mae Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd Llywodraeth Cymru wedi rhoi cyfle sylweddol i ni ddod o hyd i ddatrysiad cynaliadwy i broblemau cyfredol cyflwr morglawdd y Mwmbwls, a mynd i’r afael â pherygl llifogydd tymor hir sy’n effeithio ar y gymuned.

“Bydd hefyd yn cefnogi potensial datblygu ac adfywio’r ardal yn y dyfodol gan sicrhau gwelliannau i werth amwynder a hamdden y promenâd a’i ddefnydd fel atyniad pwysig i ymwelwyr.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: