Wednesday, March 22, 2023
Cynhadledd Ieuenctid Sir Gâr yn lansio ymgyrch newydd ar gyfer iechyd meddwl

Cynhadledd Ieuenctid Sir Gâr yn lansio ymgyrch newydd ar gyfer iechyd meddwl

BYDD yr ymgyrch newydd ar gyfer iechyd meddwl, a sefydlwyd gan bobl ifanc Sir Gaerfyrddin, yn cael ei lansio yn y Gynhadledd Ieuenctid flynyddol eleni.

Bydd Harriet Alsop-Bingham, sydd yn ei harddegau ac yn byw yng Ngarnant, yn lansio ‘Stori Harriet’ ar ran y Cyngor Ieuenctid.

Mae ‘Stori Harriet’ yn annog pobl i wneud addewid i ddechrau sgwrs ag eraill.

Mae Harriet, sy’n 16 oed, wedi dangos cryfder a dewrder i oresgyn anawsterau personol. Dywedodd: “Mae Iechyd Meddwl yn fater i bawb ac rwyf yn gobeithio y bydd Stori Harriet yn helpu pobl, p’un a ydynt yn aelodau o deulu, staff ysgol neu rywun rydych wedi dod ar ei draws ar y stryd. Mae’n bwysig holi pobl ynghylch sut y maen nhw’n teimlo, oherwydd gallai dechrau sgwrs newid bywyd.”

Bydd yr ymgyrch yn cael ei lansio gan y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg, a fydd yn llofnodi copi cyntaf Addewid Stori Harriet yn y gynhadledd. Dywedodd: “Mae gan Harriet stori ysbrydoledig iawn i’w hadrodd ac rwyf yn sicr y bydd yn rhoi anogaeth a chymorth i eraill. Rwyf yn llongyfarch Harriet a’r Cyngor Ieuenctid am hoelio sylw ar y pwnc pwysig ac anodd hwn,” dywedodd.

“Rwyf yn gobeithio y bydd pobl yn cefnogi ac yn llofnodi addewid Harriet.”

Disgwylir i dros 100 o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed o ysgolion, colegau a phrosiectau ieuenctid ledled Sir Gaerfyrddin fod yn bresennol yn y gynhadledd eleni ym Mharc y Scarlets ar 22 Tachwedd o 9.30am tan 2.30pm.

‘Diwrnod gwael, dim bywyd gwael’ yw teitl y gynhadledd, a’i thema yw Iechyd Meddwl Pobl Ifanc.

Caiff y gynhadledd ei threfnu ar y cyd gan Gyngor Ieuenctid Sir Gâr a Thîm Cyfranogiad a Hawliau Plant Cyngor Sir Caerfyrddin.

Yn ystod y digwyddiad, bydd pobl ifanc yn gwrando ar areithiau ac yn cymryd rhan mewn gweithdai a thrafodaethau ynghylch Iechyd Meddwl â phobl ifanc eraill, pobl sy’n gwneud penderfyniadau a phobl broffesiynol o’r sector iechyd ac addysg.

Dywedodd Freya Sperinck, 15 oed sy’n aelod o Gyngor Ieuenctid Sir Gâr ac yn ddisgybl yn Ysgol Bryngwyn: “Nod y gynhadledd yw codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl sy’n wynebu pobl ifanc heddiw, ac yn bwysicach fyth, dysgu’r bobl ifanc am yr hyn y gallant ei wneud i helpu eu hiechyd meddwl eu hunain ac iechyd meddwl pobl eraill.”

Os ydych rhwng 11 a 25 oed ac am rannu eich sylwadau a’ch profiadau o ran iechyd meddwl pobl ifanc, gallwch archebu eich lle neu gael rhagor o wybodaeth am Stori Harriet ac am sut i roi eich addewid drwy fynd i http://www.youthsirgar.org.uk/cartref/

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: