Monday, June 5, 2023
Cyngor un i un i’ch helpu gyda gwasanaethau ar-lein

Cyngor un i un i’ch helpu gyda gwasanaethau ar-lein

YDYCH chi’n gwneud y mwyaf o’r gwasanaethau sydd ar gael ar-lein?

Mewn lleoliadau ledled Cymu, gallwch chi wneud apwyntiad un i un sy’n awr o hyd ac yn gwbl gyfrinachol gydag aelod o dîm Cysylltwyr Fferm a fydd yn darparu cefnogaeth ac arweiniad i chi ar wasanaethau busnes fferm perthnasol sydd ar-lein.

Yn ystod y gymhorthfa hon, gallwch dderbyn arweiniad ar amrywiaeth o wasanaethau ar-lein gan gynnwys Gwefan Llywodraeth Cymru yn ogystal â gwefan Taliadau Gwledig Cymru ar-lein.

Dywedodd Eirwen Williams, cyfarwyddwr rhaglenni gwledig gyda Menter a Busnes sy’n darparu Cyswllt Ffermio ar ran Llywodraeth Cymru, fod y cymorthfeydd wedi cael eu trefnu mewn ymateb i’r adborth gan y swyddogion datblygu sydd wedi dweud bod gan ffermwyr bryderon ynglŷn â bod yn gyfredol a dysgu am y datblygiadau diweddaraf i wasanaethau ar-lein sy’n berthnasol iddyn nhw.

“Byddai mynychu un o’r cymorthfeydd hyn, sydd wedi cael eu cyllido’n llawn, yn rhoi’r arweiniad a’r gefnogaeth rydych chi ei angen, ac yn rhoi cyfle i chi drafod unrhyw bryderon sydd gennych chi,” dywedodd Mrs Williams.  

Bydd pob cymhorthfa yn dechrau am 10am, a’r apwyntiad olaf am 2:30pm. Mae’n angenrheidiol eich bod chi’n archebu eich lle o flaen llaw. Cysylltwch â Gwenan Jones ar 01970 636296 neu ebostiwch: gwenan.jones@menterabusnes.co.uk i archebu eich lle.

Dyddiadau a lleoliadau:

13/02/18 – Aberystwyth

13/02/18 – Aberhonddu

14/02/18 – Y Trallwng

15/02/18 – Rhuthun

20/02/18 – Castell NE

21/02/18 – Rhaglan

21/02/18 – Porthmadog

22/02/18 – Narberth

22/02/18 – Bodedern

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: