19th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cyngor Sir Gâr yn gofyn barn preswylwyr am Lwybr Dyffryn Tywi

Mae ymgynghoriad wedi’i lansio i ganfod barn preswylwyr am  brosiect cyffrous Llwybr Dyffryn Tywi.

Mae’r Cyngor am greu llwybr 16 milltir ar hyd Afon Tywi a’i golygfeydd godidog rhwng Caerfyrddin a Llandeilo at ddefnydd hamdden a theithio llesol.

Mae’r ymgynghoriad yn cael ei gynnal o 9 Gorffennaf hyd at 20 Awst ac mae’n rhan o Ganllawiau Arfarnu Trafnidiaeth Cymru sy’n ofynnol ar bob cynllun trafnidiaeth a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r llwybr yn cael ei adeiladu fesul cam a phan fydd wedi’i gwblhau, disgwylir y bydd yn hybu’r economi leol o hyd at £2.4 miliwn y flwyddyn drwy gynyddu twristiaeth a gwariant ymwelwyr; yn ogystal ag annog teithio llesol a theithio cynaliadwy rhwng dwy dref fawr y sir sef Llandeilo a Chaerfyrddin.

Mae hefyd yn rhan o weledigaeth hirdymor y Cyngor i Sir Gaerfyrddin gael ei chydnabod fel Canolbwynt Beicio Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae’n bwysig ein bod yn cael barn y trigolion am y prosiect, a fydd o fudd mawr i bobl leol.

For More Great News Stories Click The Banner

“Rwy’n gwybod bod llawer o gefnogaeth i’r cynllun ac mae pobl eisiau gwybod pryd fydd y llwybr yn cael ei gwblhau. Mae llawer o waith yn cael ei wneud yn y cefndir o ran cynllunio ar gyfer y rhan ddwyreiniol yn ogystal â chaffael tir a cheisiadau am gyllid.”

Mae Llwybr Dyffryn Tywi yn un o brosiectau cyfalaf cyffrous y cyngor, ac mae wedi cael cyllid yn y gorffennol drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig; a chronfeydd Teithio Llesol a Thrafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru.

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: