RYDYM wedi gwneud y penderfyniad rhagofalus i ohirio rhai o’n cyfarfodydd fel cyngor. Bydd y Bwrdd Gweithredol, y Pwyllgor Cynllunio a’r Pwyllgor Trwyddedu yn parhau i gwrdd i wneud penderfyniadau allweddol ynghylch busnes y Cyngor. Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei adolygu’n rheolaidd.

Dilynwch ein diweddariadau i gael cyngor a gwybodaeth swyddogol trwy fynd i’n hystafell newyddion http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/

For More Great News Stories Click The Banner

, , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online