29th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cyngor Sir Gaerfyrddin yn Gohirio rhai Cyfarfodydd fel Cyngor wrth i’r Sefyllfa Coronafeirws ddatblygu

RYDYM wedi gwneud y penderfyniad rhagofalus i ohirio rhai o’n cyfarfodydd fel cyngor. Bydd y Bwrdd Gweithredol, y Pwyllgor Cynllunio a’r Pwyllgor Trwyddedu yn parhau i gwrdd i wneud penderfyniadau allweddol ynghylch busnes y Cyngor. Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei adolygu’n rheolaidd.

Dilynwch ein diweddariadau i gael cyngor a gwybodaeth swyddogol trwy fynd i’n hystafell newyddion http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

For More Great News Stories Click The Banner
Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: