DYWEDODD y Cynghorydd Emlyn Dole fod dilyn cyngor gan ffynonellau swyddogol, gan gynnwys Cyngor Sir Caerfyrddin, yn hanfodol i helpu i leihau’r achosion o drosglwyddo’r haint ac osgoi gwybodaeth anghywir.<

Mae grŵp rheoli tactegol sydd eisoes wedi’i sefydlu gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn rhoi cynlluniau wrth gefn ar waith ac yn cymryd mesurau arbennig i helpu i ddiogelu preswylwyr ac mae rhai mesurau eisoes ar waith. Mae’r rhain yn cynnwys cyfyngu ar ymweliadau i’n cartrefi gofal preswyl, atal gwasanaethau canolfannau dydd, a gofyn i benaethiaid ail-drefnu digwyddiadau a fyddai’n golygu bod nifer fawr o ddisgyblion, rhieni a gwesteion yn ymgasglu mewn un lle.

Mae diweddariadau cyson ar gael ar wefan y cyngor a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol i roi gwybod i gymunedau am unrhyw darfu ar wasanaethau sy’n cael eu rhedeg gan y Cyngor.

Mae’r Cyngor yn parhau i dderbyn cyngor a chyfarwyddyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru, ac mae’n gweithio gyda phartneriaid amlasiantaeth i baratoi ar gyfer cyfnod hir o amharu o bosibl.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole: “Rydym yn parhau i gymryd cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru o ran pob gwasanaeth ac rydym am sicrhau preswylwyr bod gennym dîm cadarn o swyddogion yn cydweithio i baratoi ac ymateb i sefyllfa sy’n unigryw ac yn datblygu.  Mae’n bwysig bod pawb yn dilyn cyngor o ffynonellau swyddogol ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19) wrth i’r argyfwng ymestyn ymhellach i’n cymunedau, ni allaf bwysleisio hyn ddigon. Gall gwybodaeth anghywir achosi pryder cyffredinol a tharfu diangen yn ystod y cyfnod anodd hwn. Dylech fod yn dawel eich meddwl ein bod yn cymryd pob rhagofal angenrheidiol i gyfyngu ar ledaeniad y feirws.”

For More Great News Stories Click The Banner

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw darfu ar wasanaethau’r Cyngor, ewch i’n gwefan neu sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Am y wybodaeth a’r cyngor diweddaraf ar y Coronafeirws (COVID-19) ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru https://icc.gig.cymru/

 

, , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online