3rd July 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cyhoeddi Enillwyr Trydedd Seremoni Gwobrau Mudiad Meithrin

Bu Seremoni Gwobrau Mudiad Meithrin yn llwyddiant mawr eto eleni. Roedd yn gyfle i gydnabod a dathlu’r gwaith da sy’n cael ei wneud ar lawr gwlad yn ei ddarpariaethau. Cynhaliwyd y seremoni eleni yn y Neuadd Fawr, Campws Prifysgol Aberystwyth ar Ddydd Gwener 19 Hydref gyda’r cyflwynydd tywydd Chris Jones yn arwain y seremoni.

Derbynodd Mudiad Meithrin dros 350 o enwebiadau staff a gwirfoddolwyr Cylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi a feithrinfeydd dydd am wobr mewn un ar ddeg categori eleni.

Meddai Leanne Marsh, Pennaeth Datblygu Gwasanaethau Mudiad Meithrin: “Roedd y Seremoni Gwobrau’n rhoi cyfle i Mudiad Meithrin gydnabod a diolch i’n staff a’n gwirfoddolwyr ar lawr gwlad. Maent yn haeddu’r clod a’r holl sylw am eu gwaith rhagorol.”

Cyfarfu’r panel gwobrwyo ddiwedd mis Mai a dewiswyd y tri uchaf ym mhob categori gan eu gwahodd i gyd i ddod i’r seremoni arbennig hon a gafodd ei chynnal am y trydydd tro yn dilyn y llwyddiant ysgubol dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Meddai Dr Gwenllïan Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin: “Roedden ni’n gobeithio y byddai pobl yn manteisio ar y cyfle i enwebu cylch lleol neu feithrinfa sy’n haeddu cydnabyddiaeth ac roeddem wedi gwirioni ein bod wedi derbyn cannoedd o enwebiadau! Mae’n ffordd hyfryd i staff a gwirfoddolwyr gael eu cydnabod trwy gael eu henwebu gan rieni’r plant sy’n eu gofal.”

Canlyniadau Llawn Yma

Gwobrau 2018 Mudiad Meithrin – y 3 uchaf:

Ardal Tu Allan
1.Cylch Meithrin Nelson (Caerffili)
2.Cylch Meithrin Rhaeadr (Powys)
3.Cylch Meithrin Crymych (Sir Benfro)

Arweinydd
1.Andrea Jones, Cylch Meithrin Porth (Rhondda Cynon Taf)
2.Hannah Jones, Cylch Meithrin Corris (Gwynedd)
3.Deborah Ivins, Cylch Meithrin Pentrebaen (Caerdydd)

Byw’n Iach
1.Cylch Meithrin Ffynnonwen, Login (Sir Gâr)
2.Cylch Meithrin Sarnau a Llandderfel (Gwynedd)
3.Cylch Meithrin Aberteifi (Ceredigion)

Cylch Ti a Fi
1.Cylch Tŷ’r Teulu, Llanybydder (Sir Gâr)
2.Cylch Ti a Fi Sgiwen (Castell-nedd Port Talbot)
3.Cylch Ti a Fi Dyserth (Sir Ddinbych) a Chylch Ti a Fi Llewod Bach, Brynhoffnant (Ceredigion)

Cynhwysiant
1.Cylch Meithrin Penparc (Ceredigion)
2.Cylch Meithrin Ffrindiau Bach Yr Eos, Penparcau (Ceredigion)
3.Cylch Meithrin Bro Teifi, Llandysul (Ceredigion)

Dewin a Doti
1.Cylch Meithrin Hermon (Sir Benfro)
2.Cylch Meithrin Hywel Dda, Hendygwyn-ar-daf (Sir Gâr)
3.Cylch Meithrin Ffynnonwen, Login (Sir Gâr) a Chylch Meithrin Penparc (Ceredigion)

Gwirfoddolwr
1.Ryan Williams, Cylch Meithrin Pentrebaen (Caerdydd)
2.Lois Pugh, Cylch Meithrin Felinfach (Ceredigion)
3.Erynne Watson, Cylch Meithrin Beddgelert (Gwynedd)

Meithrinfa Ddydd
1.Meithrinfa Medra Llangefni (Gwynedd)
2.Meithrinfa Seren Fach, Brithdir (Gwynedd)
3.Cwtsh Y Clos, Llanarthne (Sir Gâr)

Pwyllgor
1.Cylch Meithrin Y Llewod Bach, Brynhoffnant (Ceredigion)
2.Cylch Meithrin Bethel, Penarth (Bro Morgannwg)
3.Cylch Meithrin Drefach, Felindre (Sir Gâr)

Cylch Meithrin
1.Cylch Meithrin Llewod Bach, Brynhoffnant (Ceredigion)
2.Cylch Meithrin Glantwymyn (Powys)
3.Cylch Meithrin Pentrebaen (Caerdydd)

Cynorthwy-ydd
1.Gwenllian Parry, Cylch Meithrin Pontllanfraith (Caerffili)
2.Becky Tobin, Cylch Meithrin Llangollen (Sir Ddinbych)
3.Mary Short, Cylch Meithrin Penparc (Ceredigion)

English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: