30th June 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cyfleusterau TG yn ailagor mewn rhai o lyfrgelloedd Sir Gâr

MAE  Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin wedi ailagor rhai o’u cyfleusterau TG ar ôl i Lywodraeth Cymru lacio cyfyngiadau.

Yn ogystal â’r Gwasanaeth Clicio, Casglu a Dosbarthu, gall pobl bellach ddefnyddio gwasanaethau TG drwy drefnu apwyntiad yn Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman a llyfrgelloedd cangen ym Mhorth Tywyn, Llandeilo a Llwynhendy. Mae ‘Makerspace’ Llyfrgell Rhydaman hefyd ar agor ar gyfer argraffu 3D drwy apwyntiad.

Mae’r llyfrgelloedd wedi bod ar gau ers i’r cyfyngiadau symud gael eu cyflwyno ym mis Mawrth oherwydd y pandemig coronafeirws.

Bydd nifer yr ymwelwyr yn cael ei chyfyngu a bydd systemau ar waith i reoli mynedfeydd ac allanfeydd yn ogystal â mannau diheintio dwylo. Bydd saethau ac arwyddion cyfeiriadol yn cael eu harddangos o amgylch yr ardaloedd er mwyn atgoffa pobl i gadw at y canllawiau newydd.

Mae gwasanaeth ymholiadau hefyd wedi’i lansio i helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i wybodaeth ac adnoddau (ar-lein ac ar bapur) ar amrywiaeth o bynciau megis hanes lleol ac achyddiaeth. Bydd gwasanaeth Holi Llyfrgellydd ar gael dros y ffôn yng Nghaerfyrddin ar 01267 224828 neu yn Llanelli ar 01554 742134, neu drwy e-bost: ecslibrary@sirgar.gov.uk

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Lyfrgelloedd: “Rydym yn falch o gael ailagor rhai o’n cyfleusterau TG a chroesawu ein cwsmeriaid yn ôl i’n llyfrgelloedd ar ôl bod ar gau am fisoedd. Fodd bynnag, mae’n bwysig bod cwsmeriaid yn cadw at y canllawiau diogelwch newydd gan nad yw’r feirws wedi diflannu. Gofynnwn i ymwelwyr ystyried pobl eraill o’u hamgylch i sicrhau ei fod yn amgylchedd diogel a glân i bawb. Bydd ein gwasanaeth Holi Llyfrgellydd yn ei gwneud yn haws i gwsmeriaid ddod o hyd i wybodaeth benodol yn gyflymach.  Byddem hefyd yn annog cwsmeriaid i barhau i ddefnyddio ein gwasanaeth Clicio, Casglu a Dosbarthu, sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn yn ystod y cyfyngiadau symud.”

Os ydych am drefnu apwyntiad i ddefnyddio’r cyfleusterau TG, ffoniwch lyfrgell Rhydaman 01269 598361, Porth Tywyn 01554 834478, Caerfyrddin 01267 224990, Llandeilo 01558 825323, Llanelli 01554 744288 neu Lwynhendy 01554 778402.

English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: