MAE Canolfan Tywi yn Llandeilo bellach yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer gwaith coed a phlastro traddodiadol.

Bydd gweithwyr adeiladu ledled Cymru a Phrydain yn cael cyfle unigryw i arbenigo ac ennill cymwysterau yn y crefftau adeiladu traddodiadol yn y ganolfan hon sy’n rhan o Gyngor Sir Caerfyrddin.

Mae’r Ganolfan wedi ennill contract i ddarparu’r rhaglen Sgiliau Cymhwysol Arbenigol (SAP) ar ran Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu – CITB.

Mae’r SAP yn cynnig hyfforddiant sgiliau a chymwysterau hyd at NVQ lefel 3 yn ogystal â statws ‘Carden Aur Treftadaeth’ y Dystysgrif Iechyd a Diogelwch ym maes Adeiladu (CSCS).

Am y tair blynedd nesaf bydd rhaglenni sy’n cael eu hariannu’n llawn ar gael ar gyfer hyd at wyth saer coed yng Nghymru a hyd at 18 o blastrwyr o’r Deyrnas Unedig gyfan, bob blwyddyn.

Mae’r CITB wedi ariannu’r rhaglen i fynd i’r afael â’r prinder pobl sydd â’r sgiliau, y wybodaeth a’r profiad a ddymunir ym maes adeiladau hŷn.

For More Great News Stories Click The Banner

Bydd y cyllid yn talu am holl gostau’r hyfforddiant a’r asesu ar gyfer cwmnïau sydd wedi’u cofrestru â’r CITB. Mae grant ar gyfer dod i’r cwrs a’i gwblhau hefyd ar gael i’r cyflogwr.

Bydd y gyfres gyntaf o hyfforddiant yn dechrau ym mis Mehefin 2018. Mae’r cwrs yn cynnwys cyfanswm o 20 diwrnod o hyfforddiant oddi ar safle adeiladu.  Bydd gan bob ymgeisydd 18 mis i gwblhau’r asesu a’r gwaith o gasglu tystiolaeth ar y safle.

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, yr Aelod dros gynllunio a threftadaeth adeiledig ar Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin: “Dyma gyfle gwych i gyflogwyr wella sgiliau eu gweithlu a rhoi hwb i’w potensial i sicrhau contractau sy’n ymwneud ag adeiladau hŷn.”

I fanteisio ar y cyfle hwn ac i sicrhau un o’r nifer gyfyngedig o lefydd ar y rhaglen, cysylltwch â Chanolfan Tywi drwy e-bostio canofantywicentre@sirgar.gov.uk, drwy ffonio 01558 824271 neu fynd i www.canolfantywi.org.uk

, , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online