Saturday, December 3, 2022
Cydymffurfio â Gwneud Treth yn Ddigidol (MTD) erbyn Ebrill 2019 – paratoi gyda chefnogaeth Cyswllt Ffermio

Cydymffurfio â Gwneud Treth yn Ddigidol (MTD) erbyn Ebrill 2019 – paratoi gyda chefnogaeth Cyswllt Ffermio

BYDD angen i bob busnes fferm a choedwigaeth sydd â throsiant trethadwy sy’n uwch na’r trothwy cofrestru ar gyfer TAW, sef £85,000 y flwyddyn, gadw eu cofnodion yn electronig, gan ddefnyddio meddalwedd weithredol sy’n gydnaws â Gwneud Treth yn Ddigidol (MTD), o 1 Ebrill 2019 ymlaen.

Mae’r trothwy cofrestru TAW hwn yn eithrio’r Taliad Sylfaenol ac unrhyw gymorthdaliadau neu grantiau amaethyddol eraill, gan fod cymorthdaliadau tu allan i gwmpas TAW y DU.

Bydd angen i fusnesau sydd â throsiant trethadwy dros £85,000 yn y 12 mis a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019 naill ai: creu eu ffurflen TAW yn ddigidol gan ddefnyddio meddalwedd pontio sy’n cysylltu â thaenlen excel neu defnyddio meddalwedd priodol neu cyfarwyddo cyfrifydd neu gynghorydd busnes i wneud hyn ar eu rhan.

Mae’r ddeddfwriaeth newydd yn effeithio ar yr holl ffurflenni TAW sy’n dechrau ar ôl 1 Ebrill 2019, os yw’ch busnes yn fwy na’r trothwy o £85,000

Bydd Cyswllt Ffermio, trwy ei raglen hyfforddi TGCh yn darparu cyfres o weithdai TG ledled Cymru, i baratoi busnesau ar gyfer y newid o gadw cofnodion â llaw i ddigidol a pharatoi ar gyfer ffurflenni TAW ar-lein.

Bydd pob un o’r gweithdai dwy awr o hyd, gyda hyd at 20 yn mynychu pob un, yn dangos ystod o’r pecynnau meddalwedd sydd fwyaf addas ar gyfer busnesau diwydiannau’r tir.

Byddwch yn dysgu p’un a fyddech chi’n hyderus i ddefnyddio’r feddalwedd hon eich hun, neu a fyddech chi’n dymuno gofyn i gyfrifydd neu gynghorydd busnes wneud hynny ar eich rhan. Mae’n bosibl y byddai’r ffermwyr hynny sy’n cwblhau ffurflenni TAW gan ddefnyddio taenlenni Excel hefyd yn dymuno ystyried rhai o’r dewisiadau meddalwedd pontio, a bydd y gweithdai yn rhoi arddangosiad ymarferol er mwyn i chi benderfynu beth sydd ei angen ar eich busnes.

Am ragor o fanylion ynglŷn â rhaglen TGCh Cyswllt Ffermio, sydd wedi’i ariannu’n llawn, gan gynnwys opsiwn i dderbyn ymweliadau un i un ar y fferm a gweithdai ledled Cymru, bydd angen i chi gwblhau ffurflen ‘datganiad o ddiddordeb’ sydd ar gael ar y wefan: www.llyw.cymru/cyswlltffermio.

Am ragor o fanylion ynglŷn â’r ddeddfwriaeth newydd, ewch i wefan GOV.UK.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: