Cwrs i lenwi bwlch yn y farchnad gwaith saer treftadaeth

MAE cwrs gwaith saer newydd ym maes treftadaeth yn cael ei gynnig i helpu i lenwi bwlch yn y farchnad er mwyn i grefftwyr medrus atgyweirio ac adnewyddu eiddo hanesyddol.

Mae Canolfan Tywi Cyngor Sir Caerfyrddin yn Llandeilo yn cynnal cwrs diploma NVQ Lefel 3 o’r gwanwyn ymlaen, gan roi cyfle i bobl ehangu eu sgiliau a’u gwybodaeth mewn gwaith saer ym maes treftadaeth.

Bydd y cwrs yn cynnwys technegau gwaith saer arbenigol, adfer cynnyrch pren, saernïaeth, fframwaith pren trwm traddodiadol, adnabod pensaernïaeth, nodi deunyddiau, nodi diffygion a dealltwriaeth o ddeddfwriaeth ynghylch cadwraeth.

Dywedodd Nell Hellier, Uwch-swyddog Treftadaeth Adeiledig Canolfan Tywi: “Mae galw mawr yng Nghymru am grefftwyr sy’n gallu atgyweirio gwaith coed hanesyddol, yn enwedig hen ffenestri codi.

“Yn aml, nid yw perchnogion adeiladau rhestredig yn gallu gosod gwaith coed newydd yn lle’r un presennol ond maent yn cael trafferth o ran dod o hyd i bobl sy’n gallu ei atgyweirio.

“Credwn fod cyfle go iawn yn y farchnad am ragor o grefftwyr adeiladu sydd â’r sgiliau hyn i gyflawni llawer iawn o waith.”

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal dros 18 mis, gan gynnwys 20 diwrnod o hyfforddiant oddi ar y safle a gweithgareddau gweithdy yng Nghanolfan Tywi ac o bosibl lleoliadau lleol eraill gan gynnwys eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac asesiadau ar y safle a gaiff eu cyflawni yng ngweithle arferol yr ymgeisydd.

Ar ôl cwblhau’r cwrs, yn ogystal â chael NVQ Lefel 3 mewn Sgiliau Treftadaeth, bydd ymgeiswyr yn gymwys i wneud cais am Gerdyn Aur Treftadaeth CSCS.

Mae’r rhaglen wedi’i chyllido’n llawn gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu ac mae am ddim i gwmnïau cymwys.

Mae Canolfan Tywi yn sefydliad a gymeradwyir gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu a chafodd ei dewis i ddarparu’r rhaglenni sgiliau cymwysedig arbenigol mewn plastro a gwaith saer ym maes treftadaeth ar sail ei harbenigedd yn y meysydd hyn.

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am Gynllunio Strategol a Hyfforddiant: “Mae hwn yn gyfle gwych i seiri coed wella eu sgiliau a manteisio ar gyfleoedd gwaith newydd. Mae hefyd yn newyddion da i berchnogion eiddo hanesyddol sydd o bosibl yn cael trafferth o ran dod o hyd i grefftwyr medrus i adnewyddu ac atgyweirio gwaith coed.

“Mae’n wych bod gennym y cyfleusterau a’r sgiliau hyn i gynnig y fath raglenni yma yn Sir Gaerfyrddin.”
I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs, ewch ar wefan Canolfan Tywi www.canolfantywi.org.uk/ neu ffoniwch 01558 824271.

Editor

From Llanelli Wales. Worked in education and media for most of my career. Now working as a freelance journalist. Interested in World events, politics, education. Specialist area is social and journalistic photography.
Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: